+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Kwaliteitsstandaarden van COI in het geval van LGBTIQ+ Jordanië

In dit NANSEN-profiel wordt ingegaan op de kwaliteitsstandaarden van de Country of Origin Information (COI) die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) hanteert om de vrees voor vervolging van een gay man uit Jordanië vanwege zijn seksuele geaardheid als ongegrond te beschouwen.

read more

Volgend verzoek, machtsovername Taliban, Afghaanse man

Dit NANSEN profiel is geschreven naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waarbij het Taliban regime een grondige impact heeft op alle aspecten van de samenleving. NANSEN analyseert hier de nood aan internationale bescherming in volgende verzoeken van Afghaanse onderdanen na de machtsovername door de Taliban.

read more

Naar een Migratiewetboek? Bijdrage

In het kader van de denkoefening over een toekomstige Migratiecode presenteert NANSEN hier een analyse van zes kernpunten voor effectieve toegang tot internationale bescherming.

read more

Vrouwelijk genitale verminking – internationale bescherming

NANSEN analyseert de toegang tot internationale bescherming voor slachtoffers van genitale verminking van vrouwen en degenen die daarvoor vrezen. Aan de orde komen : het risico van herbesnijdenis, de blijvende nawerkingen van vrouwelijke genitale verminking, het in aanmerking nemen van medische attesten, de begrippen autonomie en onafhankelijkheid en het begrip van de culturele context van herkomst.

read more

Onze publicaties op categorieën