+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Handboek over staatloosheid

Deze praktijkgids is een instrument om de toegang van staatlozen tot hun rechten te verbeteren. Drie bijlagen bevatten bronnen, rechtspraak en een identificatie checklist.

Lees meer

Voorbij terugkeer

Alternatieven voor detentie en respect voor de mensenrechten staan centraal in het rapport "Voorbij terugkeer". Samen met de ondertekenende verenigingen van dit verslag pleiten wij voor een model dat gebaseerd is op mensenrechten en duurzaamheid. Het doel is...

Lees meer

Betere toegang tot grondrechten voor staatlozen

Vandaag wordt de Statelessness Index voor België on line toegankelijk. Terwijl een nieuw instrument ter beschikking wordt gesteld om de steun aan staatlozen te versterken, willen we de aandacht vestigen op enkele hardnekkige uitdagingen waarmee mensen zonder nationaliteit in België worden geconfronteerd.De belangrijkste daarvan is dat personen zonder nationaliteit, zelfs wanneer de staatloosheid door een Belgische rechtbank is erkend, geen enkel verblijfsrecht krijgen. Precaire verblijf vormt een ernstige belemmering voor de toegang tot de grondrechten voor staatlozen.

Lees meer

NANSEN Profiel 2020-1 : De nood aan internationale bescherming van Somalische vrouwen slachtoffer van genitale verminking type III.

In een eerste luik wordt vrouwelijke genitale verminking type III, haar specificiteit en de eraan verbonden gevolgen besproken binnen de Somalische context. Hierop wordt vrouwelijke genitale verminking type III gekaderd binnen het Vluchtelingenverdrag en het VN-antifolterverdrag. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de vereisten van de inhoudelijke beoordeling van asieldossiers van vrouwen met een dergelijk kwetsbaar profiel. Ten slotte wordt de relevante rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besproken.

Lees meer

NANSEN Note 2019 – 2 : Kabul als intern beschermingsalternatief?

In deze nota onderzoekt NANSEN het concept van het Intern Beschermingsalternatief (IBA) en met name de mogelijkheid van een IBA in Kabul, Afghanistan. Eerst wordt de twee-staps-test, ontwikkeld door UNHCR, om te bepalen of er al dan niet een mogelijkheid tot IBA is, geanalyseerd. Ten tweede worden de in deze test ontwikkelde criteria toegepast op de situatie in Kabul, Afghanistan, op basis van informatie uit verschillende internationale en nationale bronnen. In de nota wordt ook de relevante jurisprudentie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) besproken.

Lees meer

Erkende vluchtelingen in Griekenland : een steeds precaire toestand

De levensomstandigheden van van erkende vluchtelingen in Griekenland blijven zeer moeilijk. Gewelddadige incidenten met migranten als slachtoffers blijven doorgaan. Ontoereikende huisvesting, uiterst precaire socio-economische situatie en het gebrek aan integratiemogelijkheden versterken elkaar pijnlijke.

Lees meer

Vormingen en intervisies – Kalender 2020

December 2019 SAVE THE DATE De NANSEN opleidingen - intervisie voor advocaten gespecialiseerd in asielrecht vinden in 2020 georganiseerd plaats op Vrijdag 13 maart van 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 12 juni, van 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 11 september, van 10.00 tot...

Lees meer

Update Gaza – april tot augustus 2019

In de NANSEN Note 2019/1 werd reeds gesteld dat de socio-economische en humanitaire situatie in Gaza zo mensonwaardig is, dat de standaard voor toepassing van Artikel 3 EVRM bereikt is en dat gesproken kan worden van dwingende omstandigheden onafhankelijk van de wil van de betrokken persoon om het UNRWA-mandaatgebied te verlaten (zie NANSEN Note 2019/1, pagina 4-6). Deze analyse wordt bevestigd door recente objectieve landen-informatie die in wat volgt besproken zal worden. Meer specifiek, heeft het geweld van de maand mei nogmaals het volatiele karakter van het geweld in de Gazastrook aangetoond. Daarnaast heeft Pierre Krahenbuhl, Commissaris-Generaal van de UNRWA, op 27 augustus 2019, aangekondigd dat de UNRWA op zoek is naar 250 miljoen dollar om tot het einde van dit jaar het hoofd boven water te houden. Naast deze twee belangrijke elementen, zal in dit eerste hoofdstuk een overzicht gegeven worden van de humanitaire – en veiligheidselementen die de juridische analyse van NANSEN steunen.

Lees meer

Onze publicaties op categorieën