+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Vrouwelijk genitale verminking – internationale bescherming

NANSEN analyseert de toegang tot internationale bescherming voor slachtoffers van genitale verminking van vrouwen en degenen die daarvoor vrezen. Aan de orde komen : het risico van herbesnijdenis, de blijvende nawerkingen van vrouwelijke genitale verminking, het in aanmerking nemen van medische attesten, de begrippen autonomie en onafhankelijkheid en het begrip van de culturele context van herkomst.

read more

Bendegeweld – Internationale bescherming – El Salvador

Het vaststellen van een link met één van de vervolgingsgronden vervat in het Vluchtelingenverdrag vereist een goed begrip van de socio-politieke situatie in El Salvador, de bendes en hun functioneren. NANSEN stelt hier een eigen juridisch technische analyse van de internationale beschermingsnood van Salvadoranen ter beschikking samen met een expertise van de socio-politieke context eigen aan El Salvador door erkend deskundige Thomas Boerman, bendespecialist.

read more

Wordt onze nieuwe collega!

NANSEN werft een gedreven jurist met ervaring in internationale bescherming en mensenrechten aan (50%, ODC), om haar team te versterken vanaf september.

read more

Slachtoffers van foltering in de asielprocedure

In juli 2021 zal het Comité tegen foltering (CAT) van de Verenigde Naties nagaan hoe België zijn verplichtingen nakomt ten aanzien van de slachtoffers van foltering. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van het Comité presenteert NANSEN zijn bevindingen over de situatie van slachtoffers van foltering in de asielprocedure, het resultaat van structureel werk en individuele begeleiding in meer dan 50 gevallen.

read more

Hazara’s uit Afghanistan : een risicoprofiel

De Hazara’s in Afghanistan zijn het slachtoffer van ernstige systematische discriminatie. Ze vormen een etnische en religieuze minderheid. Daarnaast zijn er verschillende aanvallen tegen hen door ISIS en de Taliban omwille van hun Sjiitische overtuiging en vooruitstrevende levensstijl. Voor verwesterde Hazara’s is het risico op vervolging nog groter. Het gebrek van de Afghaanse overheid om Hazara’s te beschermen zorgt voor een risicoprofiel op vlak van internationale bescherming.

read more

Staatloosheid van Bidun uit Koeweit

De Bidun zijn een staatloze Arabische minderheid in Koeweit die door de autoriteiten in Koeweit als “illegale onderdanen” worden beschouwd. De schendingen van hun burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten zijn ernstig, opzettelijk en talrijk. De uitsluiting van hun kinderen van het schoolsysteem is discriminerend.

read more

Onze publicaties op categorieën