+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN focust hier op de beoordeling van de oprechtheid van bekeringen en dus de geloofwaardigheid van religieuze overtuiging in Iraanse dossiers. Een NANSEN Note bespreekt het toetsingskader dat door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt gehanteerd voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van een geloofsovertuiging en hoe er in de praktijk invulling wordt gegeven aan dit toetsingskader in Iraanse dossiers.

Voor deze Note werden 30 beslissingen van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in Iraanse dossiers geanalyseerd. Het betreft een analyse van beslissingen van de asielinstanties op eerste verzoeken waarbij bekering een centrale rol speelde.

De analyse van de geselecteerde beslissingen laat zien dat

  • de beoordeling van de asielinstanties focust op de consistentie en coherentie van verklaringen over concrete activiteiten en gebeurtenissen die tot een risico op vervolging zouden kunnen leiden,
  • de asielinstanties in Iraanse dossiers niet stelselmatig een integrale beoordeling maken van de motieven voor en proces van bekering, de kennis van het nieuwe geloof en de manier waarop verzoekers hun geloof opvatten en beleven,
  • het gebrek aan nauwkeurige en actuele landeninformatie leidt tot wat blijkt onzorgvuldige beoordelingen van de situatie in Iran.

De analyse toont verder aan dat de informatie waarop de Belgische asielinstanties zich baseren niet langer actueel blijkt te zijn noch voldoende accuraat om zorgvuldig een beeld te kunnen vormen van alle risico’s bij terugkeer naar Iran.

Lees hier onze NANSEN Note

Zie ook