+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Hebt u ondersteuning in een individuele dossier nodig?

Wat kan NANSEN voor u doen?

NANSEN kan u, uw hulpverlener en uw advocaat bijstaan met :

 • een juridische en multidisciplinair advies
 • een analyse van uw dossier
 • een tussenkomst bij de nationale en internationale instanties

Wat kan NANSEN niet voor u doen?

 • NANSEN werkt enkel op dossiers van personen met een nood aan internationale bescherming (asiel) met inbegrip van dossiers in detentie.
 • NANSEN werkt niet op gezinshereniging, visa, regularisatieaanvragen, nationaliteitsaanvragen, enz.

Prioritaire gevallen voor tussenkomst van NANSEN (2019-2020)

U bent advocaat of maatschappelijk werker?

NANSEN kan ondersteuning bieden indien de persoon die u begeleidt bevindt zich onder een van de volgende situaties:

Kwetsbare personen

 • 1. – 20 jarigen
 • Personen met zware psychologische problematiek
 • Zwangere vrouwen
 • Folterslachtoffers
 • Slachtoffers van mensenhandel
 • Slachtoffers van gendergerelateerd geweld
 • Personen die staatloos zijn of het risico lopen staatloos te worden<

Personen die zich identificeren als LGTBI

Personen met beschermingsstatuut in andere Europese landen

Personen die geregistreerd werden door UNHCR in het buitenland

Personen in een Dublinprocedure naar Italië, Griekenland, Bulgarije of Hongarije of die in België familiebanden hebben

Personen die uitgesloten werden van een beschermingsstatus of waarvan de beschermingsstatus werd ingetrokken wegens openbare orde/nationale veiligheid/terugkeer land van herkomst

Personen van volgende (verklaarde) nationaliteiten:

 • Afghanistan
 • Irak
 • Syrië
 • Palestina
 • Venezuela
 • Somalië
 • Eritrea

warning NANSEN is geen advocatenkantoor en kan dus u niet rechtstreeks vertegenwoordigen zoals een advocaat. Zorg ervoor dat u een advocaat hebt! NANSEN zal hem/haar juridische en multidisciplinaire ondersteuning bieden.>

De persoon die u begeleidt, bevindt zich in een van de prioritaire situaties van NANSEN.

Hoe dient u uw aanvraag in?

 1. Juridisch of multidisciplinair advies inwinnen
 • Stuur ons een kopie van de beslissing die u aanvech
 • Geen beslissing? Voeg een kopie van de identiteitskaart van uw klant bij
2. Vraag om een analyse van het individuele dossier en, indien nodig, een interventie bij nationale en/of internationale autoriteiten.
 
Zend de vragenlijsten voor asiel en/of Dublin en het NANSEN-mandaat ingevuld op dossiers@nansenrefugee.be

❗️Voor de vastgehouden personen

Vraag de maatschappelijk werker van het detentiecentrum om een e-mail te sturen naar dossiers@nansenrefugee.be

 • het administratieve dossier
 • het NANSEN-mandaat ingevuld en ondertekend

Vraag dan de advocaat om contact op te nemen met NANSEN via e-mail op dossiers@nansenrefugee.be of telefonisch op +32 487 84 65 40.

‼️ De persoon die u begeleidt bevindt zich niet in een van de situaties op de lijst, maar u wilt toch onze mening?

Voordat NANSEN uw verzoek in overweging neemt, nodigt NANSEN de betrokkene uit voor een gesprek.Eens het dossier is ingediend, hoe gaat NANSEN te werk?

NANSEN analyseert de elementen van het dossier.

Op basis hiervan kunnen we besluiten om :

NANSEN kan altijd telefonisch uitleggen waarom

ADVOCAAT

Om NANSEN in staat te stellen effectief in te grijpen in de situatie van uw klant, is het essentieel om de volgende documenten te downloaden en in te vullen.

ASIELZOEKER

Om ons in staat te stellen effectief in te grijpen in uw situatie, is het essentieel om twee documenten te downloaden en in te vullen. In geval van moeilijkheden, vraag uw advocaat of maatschappelijk werker om hulp.

Mandaat (PDF)