+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Hebt u ondersteuning in een individueel dossier nodig?

Wat kan NANSEN voor u doen?

NANSEN kan u, uw hulpverlener en uw advocaat bijstaan met:

 • juridisch en multidisciplinair advies,
 • een analyse van uw dossier,
 • een specifieke begeleiding voor slachtoffers van foltering
 • een specifieke begeleiding voor staatlozen
 • een tussenkomst bij de nationale en internationale instanties.

Wat kan NANSEN niet voor u doen?

NANSEN werkt enkel aan dossiers van personen die nood hebben aan internationale bescherming (asiel), met inbegrip van dossiers van personen in detentie.

NANSEN werkt niet aan aanvragen voor gezinsherenigingen, visa-aanvragen, regularisatieaanvragen, nationaliteitsaanvragen, enz.

Prioritaire gevallen voor tussenkomst van NANSEN (2020-2021)

NANSEN kan ondersteuning bieden indien de persoon die u begeleidt, zich in één van de volgende situaties bevindt:

Personen in kwetsbare situatie

 • Folterslachtoffers
 • Slachtoffers van gender-gerelateerd geweld
 • Staatlozen of mensen die het risico lopen staatloos te worden
 • Zwangere vrouwen
 • –20 jarigen
 • Personen met zware psychologische problemen
 • Slachtoffers van mensenhandel
 • Staatlozen of mensen die het risico lopen staatloos te worden

Personen die zich identificeren als LGTBI

Personen met een beschermingsstatuut in andere Europese landenPersonen die door UNHCR geregistreerd werden in het buitenland

Personen in een Dublinprocedure naar Italië, Griekenland, Bulgarije of Hongarije of die in België familiebanden hebben

Personen die uitgesloten werden van een beschermingsstatus of waarvan de beschermingsstatus werd ingetrokken wegens openbare orde/ nationale veiligheid/ terugkeer land van herkomst

Personen van volgende nationaliteiten (zoals zij zelf verklaren):

 • Afghanistan
 • Irak
 • Palestina
 • Eritrea
 • El Salvador

warning NANSEN is geen advocatenkantoor en kan dus niet rechtstreeks optreden als advocaat. Zorg ervoor dat u een advocaat hebt! NANSEN zal hem/haar juridische en multidisciplinaire ondersteuning bieden.

De persoon die u begeleidt, bevindt zich in een van de prioritaire situaties van NANSEN.

Hoe dient u uw aanvraag in?

1. Juridisch of multidisciplinair advies inwinnen

 • Stuur ons een kopie van de beslissing die u aanvecht
 • Geen beslissing? Stuur ons een kopie van de identiteitskaart van uw cliënt

2. Vraag een analyse van het individuele dossier en, indien nodig, een interventie bij nationale en/of internationale autoriteiten.

Stuur de vragenlijst én het ingevulde NANSEN-mandaat op naar  dossiers@nansenrefugee.be

❗️Voor de vastgehouden personen

Vraag de maatschappelijk werker van het detentiecentrum om een e-mail te sturen naar dossiers@nansenrefugee.be, met:

 • het administratieve dossier,
 • het ingevulde en ondertekende NANSEN-mandaat.

Vraag dan de advocaat om contact op te nemen met NANSEN via e-mail op dossiers@nansenrefugee.be of telefonisch op +32 487 84 65 40.

Hoe gaat NANSEN te werk nadat het dossier ingediend is?

NANSEN analyseert de elementen van het dossier.

Op basis hiervan kunnen we besluiten om:

NANSEN kan altijd telefonisch de redenen uitleggen van een weigering/toekenning.

ADVOCAAT

Om NANSEN in staat te stellen effectief in te grijpen in de situatie van uw klant, is het essentieel om de volgende documenten te downloaden en in te vullen.

Stuur de ingevulde documenten op naar  dossiers@nansenrefugee.be

ASIELZOEKER

Om ons in staat te stellen effectief in te grijpen in uw situatie, is het essentieel om twee documenten te downloaden en in te vullen. In geval van moeilijkheden, vraag uw advocaat of maatschappelijk werker om hulp.

Mandaat (PDF)