+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Hebt u ondersteuning in een individueel dossier nodig?

Wat kunnen wij voor u doen?

Indien u reeds in België bent of aan de grens, kan NANSEN u, uw hulpverlener en uw advocaat bijstaan met:

 • juridisch en multidisciplinair advies,
 • een analyse van uw dossier,
 • een specifieke begeleiding voor slachtoffers van foltering
 • een specifieke begeleiding voor staatlozen
 • een tussenkomst bij de nationale en internationale instanties.

NANSEN werkt enkel met

 • personen die reeds in België zijn of zich aan de grens bevinden
 • personen die nood hebben aan internationale bescherming (asiel), met inbegrip van personen in detentie.

Let goed op : 

NANSEN werkt niet aan aanvragen voor gezinsherenigingen, visa-aanvragen, regularisatieaanvragen, nationaliteitsaanvragen, enz.

Prioritaire gevallen voor tussenkomst van NANSEN 

NANSEN kan ondersteuning bieden indien de persoon die u begeleidt, zich in één van de volgende situaties bevindt:

Personen in kwetsbare situatie

 • Folterslachtoffers
 • Slachtoffers van gender-gerelateerd geweld
 • Staatlozen of mensen die het risico lopen staatloos te worden
 • Zwangere vrouwen
 • –20 jarigen
 • Slachtoffers van mensenhandel

NANSEN kan echter ook steun verlenen in de volgende gevallen:

 • Personen die zich identificeren als LGTBI
 • Personen die door UNHCR geregistreerd werden in het buitenland
 • Personen die uitgesloten werden van een beschermingsstatus of waarvan de beschermingsstatus werd ingetrokken wegens openbare orde/ nationale veiligheid/ terugkeer land van herkomst
 • Personen van volgende nationaliteiten (zoals zij zelf verklaren):
 • Afghanistan
 • Palestina
 • Eritrea
 • Ethiopië
 • Burundi
 • Somalië

warning NANSEN is geen advocatenkantoor en kan dus niet rechtstreeks optreden als advocaat. Zorg ervoor dat u een advocaat hebt! 

De persoon die u begeleidt, bevindt zich in een van de prioritaire situaties van NANSEN.

Hoe dient u uw aanvraag in?

1. Juridisch of multidisciplinair advies inwinnen

 • Stuur ons een kopie van de beslissing die u aanvecht.
 • Geen beslissing? Stuur ons een kopie van de identiteitskaart van uw cliënt.

2. Vraag een analyse van het individuele dossier en, indien nodig, een interventie bij nationale en/of internationale autoriteiten.

Stuur de vragenlijst én het ingevulde NANSEN-mandaat op naar  dossiers@nansenrefugee.be

❗️Voor de vastgehouden personen

Vraag de maatschappelijk werker van het detentiecentrum om een e-mail te sturen naar dossiers@nansenrefugee.be, met:

 • het administratieve dossier,
 • het ingevulde en ondertekende NANSEN-mandaat.

Vraag vervolgens de advocaat om contact op te nemen met NANSEN via e-mail op dossiers@nansenrefugee.be of telefonisch op +32 487 84 65 40.

Hoe gaat NANSEN te werk nadat het dossier ingediend is?

NANSEN analyseert de elementen van het dossier.

Op basis hiervan kunnen we besluiten om:

NANSEN kan de redenen voor een weigering/toekenning altijd telefonisch toelichten.

ADVOCAAT

Om NANSEN in staat te stellen effectief in te grijpen in de situatie van uw klant, is het essentieel om de volgende documenten te downloaden en in te vullen:

Stuur de ingevulde documenten op naar dossiers@nansenrefugee.be

ASIELZOEKER

Om ons in staat te stellen effectief in te grijpen in uw situatie, is het essentieel om twee documenten te downloaden en in te vullen. In geval van moeilijkheden, vraag uw advocaat of maatschappelijk werker om hulp.

Mandaat (PDF)