+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Een gespecialiseerde juridische expertisecentrum

NANSEN is een juridische expertisecentrum inzake internationale bescherming. Wij zijn actief op het terrein door :

  •  consultaties en individueel advies
  • bezoeken naar detentiecentra en monitoring,
  • ondersteuning aan advocaten,
  • interventie bij de asielinstanties.

Wij bieden aan rechtsprofessionelen :

  • technische juridische middelen
  • een platform voor informatie-uitwisseling
  • een plaats voor opleiding en intervisie

We werken nauw samen met onze maatschappelijke partners, zowel nationaal als internationaal, om elkaar te versterken.

Een interdisciplinaire aanpak

NANSEN analyseert de structurele evolutie van internationale bescherming, toegang tot procedures en instanties.

Wij dragen bij tot de ontwikkeling van kennis op asielgebied die verder gaat dan louter juridische kwesties door :

  • kruisbestuiving van disciplines en expertise
  • ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
  • machtiging van praktijkdeskundigen

NANSEN verbindt de academische wereld en asielprofessionals met elkaar voor een positief impact op de toegang tot internationale bescherming. Wij faciliteren het delen van kennis en de uitwisseling van informatie.

Een meertalige onafhankelijke structuur, in Brussels

NANSEN is een onafhankelijk structuur, gevestigd in Brussel die opereert in drie talen (Nederlands, Frans en Engels). Het team bestaat uit gespecialiseerde juristen en een coördinator. Sinds de oprichting is NANSEN door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR) erkend als nationale partner.

Onze visie

Alle personen die internationale bescherming nodig hebben, hebben daadwerkelijk toegang tot hun grondrechten.<

Onze missie

NANSEN ontwikkelt en stelt gespecialiseerde juridische expertise op het gebied van internationale bescherming ter beschikking, om de grondrechten van mensen in nood van bescherming effectief te maken. Deze expertise wordt versterkt door een interdisciplinaire aanpak.

Alle foto’s met dank aan Norges Nasjonalbibliotek avdeling Oslo, Billedsamlingen, Fridtjof Nansen Archive.

NANSEN

Waarom “NANSEN”?

Fridtjof Nansen was de eerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Volkenbond. Zijn enorme toewijding aan vluchtelingen werd bekroond door de Nobelprijs voor de Vrede in 1922. Vandaag draagt ons expertisecentrum zijn naam.

NANSEN vzw is opgericht in 2017 door een groep advocaten en academici met ervaring op het gebied van vluchtelingen-, mensenrechten- en migratierecht. Ons doel is het ontwikkelen en beschikbaar stellen aan alle personen die internationale bescherming nodig hebben, van rechtsbijstand van hoge kwaliteit, zodat hun fundamentele rechten effectief zijn. Om dit doel te bereiken, combineren we technische juridische expertise met een interdisciplinaire benadering van asiel.