+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN: een juridisch expertisecentrum over internationale bescherming

 

Wij zijn actief op het terrein door:

  • individueel advies te geven,
  • detentiecentra te bezoeken en te monitoren,
  • ondersteuning te geven aan advocaten,
  • tussen te komen bij de asielinstanties.

Personen in kwetsbare situaties liggen centraal bij ons:

Wij bieden juristen:

  • juridisch-technische hulpmiddelen,
  • een platform voor informatie-uitwisseling,
  • een plaats voor opleiding en intervisie.

Wij werken nauw samen met onze nationale en internationale maatschappelijke partners.

Indien u denkt het slachtoffer te zijn van foltering, of indien u iemand die een potentieel slachtoffer is van foltering, meld het ons!

Een interdisciplinaire aanpak

NANSEN analyseert de structurele evolutie van internationale bescherming, de toegang tot procedures en instanties.

Wij helpen mee de kennis over asiel-gerelateerde onderwerpen te ontwikkelen, door:

  • expertise vanuit verschillende disciplines met elkaar in contact te brengen,
  • wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen,
  • bij te dragen aan de capacity building van praktijkdeskundigen.

NANSEN verbindt de academische wereld met asielprofessionals om zo internationale bescherming toegankelijker te maken. Daarenboven faciliteren wij de uitwisseling van kennis en informatie.

Een meertalige, onafhankelijke structuur in Brussel

NANSEN is een drietalige (Nederlands, Frans en Engels), onafhankelijk structuur, gevestigd in Brussel. Het team bestaat uit gespecialiseerde juristen en een directeur. Reeds sinds de oprichting, is NANSEN door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR) erkend als nationale partner.

Onze visie

Alle personen die internationale bescherming nodig hebben, moeten daadwerkelijk toegang hebben tot hun fundamentele rechten.

Onze missie

NANSEN ontwikkelt juridische expertise op het gebied van internationale bescherming en stelt deze ook ter beschikking van de praktijk. Zo willen we de fundamentele rechten van mensen die nood hebben aan bescherming ook effectief maken. Onze juridische expertise wordt daarnaast ook verrijkt door expertise uit andere vakdomeinen.

Wij bedanken graag Norges Nasjonalbibliotek afdeling Oslo, Billedsamlingen, Fridtjof Nansen Archive, voor de foto’s.

NANSEN

Waarom ‘NANSEN’?

Fridtjof Nansen was de eerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Volkenbond. Zijn enorme toewijding aan vluchtelingen werd bekroond door de Nobelprijs voor de Vrede in 1922. Vandaag draagt ons expertisecentrum zijn naam.

NANSEN vzw werd in 2017 opgericht door een groep advocaten en academici met ervaring op het gebied van vluchtelingen-, mensen- en migratierecht. Ons doel is kwaliteitsvolle rechtsbijstand ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor alle personen die internationale bescherming nodig hebben. Zo dragen we bij tot de effectieve bescherming van hun fundamentele rechten. Om dit te bereiken, combineren we juridisch-technische expertise met een interdisciplinaire benadering van asiel.