+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN informeert, ondersteunt en begeleidt staatlozen. 

In België zijn de mechanismen voor het bepalen van de status van staatloze en het verkrijgen van een verblijfsrecht in deze hoedanigheid complex.  

Nansen biedt gespecialiseerde ondersteuning aan staatlozen omdat zij omwille van hun bijzonder kwetsbaar profiel en de complexiteit van de procedures moeilijkheden kunnen ondervinden bij het aantonen van hun staatloosheid en/of het verkrijgen van een verblijfstitel. 

In het Verdrag betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954 wordt een staatloze gedefinieerd als “een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd”. Het Verdrag specificeert ook de verplichtingen van staten met betrekking tot staatlozen.

Indien u denkt dat u staatloos bent, of het risico loopt staatloos te worden, of wanneer u iemand in deze situatie begeleidt contacteer dan Valérie Klein en NANSEN voor individuele juridische begeleiding tijdens de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg (of het hof van beroep) en/of tijdens de procedure voor de Dienst Vreemdelingenzaken voor het verkrijgen van een verblijfstitel. 

U contacteert NANSEN best vóór het indienen van de procedure voor de rechtbank of de aanvraag tot verblijf voor de Dienst Vreemdelingenzaken indien mogelijk. 

Om meer te weten over staatloosheid

  • Verdrag betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954
  • Verdrag tot beperking der staatloosheid van 30 augustus 1961

Nuttige bronnen

NANSEN is lid van het European Network on Statelessness.

ADVOCAAT

Om NANSEN in staat te stellen effectief in te grijpen in de situatie van uw klant, is het essentieel om de volgende documenten te downloaden en in te vullen.

ASIELZOEKER

Om ons in staat te stellen effectief in te grijpen in uw situatie, is het essentieel om twee documenten te downloaden en in te vullen. In geval van moeilijkheden, vraag uw advocaat of maatschappelijk werker om hulp.

Mandaat (PDF)

NANSEN

Waarom ‘NANSEN’?

Fridtjof Nansen was de eerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Volkenbond. Zijn enorme toewijding aan vluchtelingen werd bekroond door de Nobelprijs voor de Vrede in 1922. Vandaag draagt ons expertisecentrum zijn naam.

NANSEN vzw werd in 2017 opgericht door een groep advocaten en academici met ervaring op het gebied van vluchtelingen-, mensen- en migratierecht. Ons doel is kwaliteitsvolle rechtsbijstand ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor alle personen die internationale bescherming nodig hebben. Zo dragen we bij tot de effectieve bescherming van hun fundamentele rechten. Om dit te bereiken, combineren we juridisch-technische expertise met een interdisciplinaire benadering van asiel.