+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Geen detentie van gezinnen met kinderen aan de rand van vliegvelden meer

De Raad van State heeft zich zojuist uitgesproken ten gunste van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies (Avocats.be) en 15 verenigingen, waaronder NANSEN, door de opschorting te bevelen van het Koninklijk Besluit dat de detentie van kinderen in het centrum 127bis mogelijk maakte. Het is eenvoudigweg niet mogelijk om opsluiting te combineren met het hoger belang van het kind.

Lees meer

NANSEN Note 2019/1 – Beschermingsnood Palestijnen Gaza

NANSEN analyseert hier het nieuwe beschermingsbeleid van het CGVS in het licht van het kader van het Verdrag van Genève, de jurisprudentie van het EHRM en de humanitaire en veiligheidssituatie in de regio. Centraal in deze nota staat de behoefte aan bescherming van de Palestijnen in Gaza.

Lees meer

Tussenkomst NANSEN 2019/2 Somalië – alleenstaande vrouw – ontheemde – FGM

Alleenstaande, ontheemde vrouwen zonder netwerk die ook slachtoffer werden van vrouwelijke genitale verminking lopen een objectief risico op vervolging in Somalië. NANSEN wijst hierbij op rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV nr. 8259, 29 februari 2008) die stelt dat zelfs indien de individuele vervolgingsgronden niet zwaarwegend genoeg zijn, ze cumulatief kunnen leiden tot een situatie waarin het voordeel van de twijfel moet worden verleend.

Lees meer

Infofiche over Griekenland

JUNI 2018 – In deze infofiche zet NANSEN in samenwerking met studenten van de UGent de actuele toestand van asielzoekers in Griekenland uiteen aan de hand van verschillende informatiebronnen.

Lees meer

Onze publicaties op categorieën