+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Wordt onze nieuwe collega!

NANSEN werft een gedreven jurist met ervaring in internationale bescherming en mensenrechten aan (50%, ODC), om haar team te versterken vanaf september.

Lees meer

Slachtoffers van foltering in het asielprocedure

In juli 2021 zal het Comité tegen foltering (CAT) van de Verenigde Naties nagaan hoe België zijn verplichtingen nakomt ten aanzien van de slachtoffers van foltering. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van het Comité presenteert NANSEN zijn bevindingen over de situatie van slachtoffers van foltering in de asielprocedure, het resultaat van structureel werk en individuele begeleiding in meer dan 50 gevallen.

Lees meer

Hazara’s uit Afghanistan : een risicoprofiel

De Hazara’s in Afghanistan zijn het slachtoffer van ernstige systematische discriminatie. Ze vormen een etnische en religieuze minderheid. Daarnaast zijn er verschillende aanvallen tegen hen door ISIS en de Taliban omwille van hun Sjiitische overtuiging en vooruitstrevende levensstijl. Voor verwesterde Hazara’s is het risico op vervolging nog groter. Het gebrek van de Afghaanse overheid om Hazara’s te beschermen zorgt voor een risicoprofiel op vlak van internationale bescherming.

Lees meer

Staatloosheid van Bidun uit Koeweit

De Bidun zijn een staatloze Arabische minderheid in Koeweit die door de autoriteiten in Koeweit als “illegale onderdanen” worden beschouwd. De schendingen van hun burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten zijn ernstig, opzettelijk en talrijk. De uitsluiting van hun kinderen van het schoolsysteem is discriminerend.

Lees meer

Wij werven aan!

NANSEN werft een jurist met ervaring in internationale bescherming en mensenrechten aan, contract van bepaalde duur 50% met startdatum op 1 april 2021.

Lees meer

Onze publicaties op categorieën