+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN bespreekt de situatie van Afghaanse homoseksuele mannen die een verzoek om internationale bescherming indienen.

Er wordt vertrokken vanuit de vaststelling dat er in de geloofwaardigheidsbeoordeling van deze verzoeken een onderscheid wordt gemaakt tussen homoseksuele handelingen en de seksuele oriëntatie. De vraag die dan rijst, is hoe dit onderscheid in de praktijk gemaakt wordt en op welke gronden beslist wordt dat een bepaalde verzoeker geen geloofwaardige seksuele oriëntatie aantoont, maar enkel het bestaan van homoseksuele praktijken.

NANSEN stelt in deze Note een antwoord op deze vragen voor op basis van een analyse van de redenering van de Belgische asielinstanties. Vervolgens toont onze analyse aan dat er toch een nood aan internationale bescherming kan bestaan in hoofde van deze mannen.

Lees hier de NANSEN Note: Beoordeling van de beschermingsnood van Afghaanse mannen die een verzoek indienen omwille van hun seksuele oriëntatie

Andere nuttige bronnen: