+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Deze praktijkgids werd opgesteld door Lore Roels en Liselot Casteleyn, onderzoekers aan de Universiteit Gent. De gids spitst zich toe op de betekenis en implicaties van een ‘gendersensitieve’ verzoekprocedure om internationale bescherming. Hierin worden op mythes gebaseerde denkwijzen toegelicht, die blijken te spelen in Belgische procedures van personen op de vlucht voor: seksueel en gendergerelateerd geweld (SGG, door Lore Roels) en vervolging wegens seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI, door Liselot Casteleyn).

De gids wordt aangevuld door een NANSEN Tool : een thematische bibliografie. Deze bevat relevante juridische, academische en beleidsinstrumenten die kunnen worden gebruikt in gendergerelateerde verzoekprocedures om internationale bescherming.

De in de Gids geïdentificeerde mythes opereren op het gebied van: geloofwaardigheidsbeoordeling (nl. vaagheid, onvolledigheid, inconsistentie, gebrek aan ‘doorleefdheid’ en vertraagde (verklaringen in de) verzoekprocedures); (materiële en persoonlijke) welgesteldheid van verzoekers; interne vluchtalternatieven; private vervolging; staatsbescherming (nl. door lokale autoriteiten en juridische/beleidsmechanismen); niet-staatsbescherming (nl. door particuliere ondersteuningsnetwerken en ngo’s); landeninformatie; mannelijk slachtofferschap; LGBTIQ+-gerelateerde kennis; de ontdekking van de ‘seksuele identiteit’; en LGBTIQ+-relaties met bijhorende risico’s.

Juristen in het asielrecht worden aangemoedigd deze twee bronnen te gebruiken om hun redeneringen in verzoekprocedures om internationale bescherming op grond van SGG en SOGI te baseren op empirisch onderbouwde en interdisciplinaire expertise. Zo kan de kwaliteit van juridische ondersteuning voor verzoekers in dergelijke procedures worden versterkt.

Check hier

Andere nuttige NANSEN bronnen

alsook over andere vormen van gendergerelateerde geweld