+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In haar eerste verslag over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul inzake de rechten van vrouwen in België moedigt de GREVIO  “de Belgische autoriteiten aan ervoor te zorgen dat een gendersensitieve aanpak consequent wordt toegepast op alle gronden van vervolging en dat vrouwen optimaal worden gesteund bij het bekendmaken van de gronden waarop zij internationale bescherming zoeken”.

NANSEN analyseert hier, aan de hand van de jurisprudentie van de RvV, de belemmeringen voor het verlenen van internationale bescherming aan slachtoffers van genitale verminking en aan hen die daarvoor vrezen.

Het hoofddoel van deze nota is werk- en denkinstrumenten aan te reiken aan de professionelen die deze vrouwen en meisjes begeleiden.

Lees hier: