+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN analyseert hier de risico’s voor verwesterde Afghaanse vrouwen die al lang in het buitenland wonen in geval van terugkeer. Naast het wijdverbreide geweld dat het voortdurende gewapende conflict in Afghanistan veroorzaakt, heerst er inderdaad een algemene cultuur van geweld tegen vrouwen. De eer en de kuisheid van vrouwen zijn onlosmakelijk verbonden met hun economische waarde en dus met hun vermogen om te overleven. Ze bevinden zich in een patriarchale samenleving waar ze weinig of geen kans hebben om een zelfstandig leven op te bouwen.Volgens NANSEN leiden de risico’s om verschillende redenen tot een reële behoefte aan internationale bescherming en zou deze toegang moeten geven tot de vluchtelingenstatus in het kader van het VN-vluchtelingenverdrag.

Lire ici : Nood aan bescherming voor verwesterde Afghaanse vrouw