+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Op welke manier dient de beoordeling van de nood aan internationale bescherming van gezinnen met minderjarige kinderen gemaakt te worden, conform het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna VRK)?

Aan de hand van het specifieke geval van een Palestijns gezin uit Gaza met 6 minderjarige kinderen, die een verzoek om internationale bescherming indienden voor 7 oktober 2023, geven Defence for Children International (Belgium) en NANSEN een aantal mogelijke antwoorden, waarbij het belang van het kind centraal staat.

Het belang van het kind moet bij elke maatregel ten aanzien van kinderen een eerste overweging vormen, en moet daarom ook meegenomen worden in de beoordeling van de vrees voor vervolging waarbij een kind betrokken is: samen met zijn gezin of alleen. NANSEN en DCI Belgium stellen voor om het VRK als standaard te nemen voor deze kind-sensitieve interpretatie van het Vluchtelingenverdrag. Zo kan de drempel om te bepalen of er sprake is van vervolging in sommige gevallen aangepast worden, om de bijzondere kwetsbaarheid en de specifieke behoeften van kinderen in overweging te nemen.

Vervolgens wordt in onze analyse de situatie van Palestijnse kinderen in Gaza onder de loep genomen. Kinderen maken 47% van de 2 miljoen inwoners in Gaza uit, waarvan er meer dan 800.000 nooit een leven zonder en buiten de blokkade hebben gekend. Verschillende internationale actoren beschreven reeds de voortdurende schendingen van de fundamentele rechten van de kinderen uit Gaza en de zorgwekkende gevolgen op hun dagelijkse leven, (mentale) gezondheid en hun ontwikkeling. Voorts zijn kinderen vaak de directe slachtoffers van het geweld. Voor 7 oktober 2023 hadden kinderen in Gaza reeds een beperkte toegang tot water, elektriciteit en andere basisbehoeften en werd hun bewegingsvrijheid ernstig beperkt. De reeds bestaande humanitaire ramp werd in een stroomversnelling gebracht door de totale blokkade van Gaza en de omvang van het geweld sinds 7 oktober. Kinderen hebben momenteel geen toegang tot water, voedsel, dringende medische zorg of elektriciteit. Ziekenhuizen, schuilplaatsen en scholen zijn verwoest en ze kunnen nergens heen.

Rekening houdend met de ernstige situatie concludeert NANSEN dat de bescherming door UNRWA is opgehouden te bestaan in Gaza, waardoor Palestijnen geregistreerd bij UNRWA automatisch in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus. Daarnaast leidt de systematische en geïnstitutionaliseerde discriminatie van Palestijnse kinderen uit Gaza door Israël tot een langdurige beperking en schending van verschillende fundamentele rechten. De discriminatoire behandeling van Palestijnse kinderen uit Gaza door de Israëlische Staat is dermate ernstig en langdurig dat er volgens NANSEN en DEI België sprake is van vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Om die reden zouden Palestijnse kinderen uit Gaza die een verzoek om internationale bescherming indienen, erkend moeten worden als vluchteling zodra zijn kunnen aantonen dat ze uit Gaza afkomstig zijn. Dit geldt voor de situatie waarin Palestijnse kinderen uit Gaza zich bevonden voor 7 oktober 2023, en des te meer voor de situatie van Palestijnse kinderen uit Gaza na de escalatie van het geweld op 7 oktober 2023.

Lees hier de NANSEN Note: Hoger belang van het kind in de internationale beschermingsprocedure: het geval van een gezin uit Gaza

Met dank aan de Rotary Club Bruxelles-Vésale voor hun ondersteuning.