+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN onderzoekt hier de situatie van een Marokkaanse homoseksuele verzoeker om internationale bescherming die slachtoffer is van homofoob geweld dat kan worden gekwalificeerd als foltering en die seropositief is.

De noodzaak om rekening te houden met de meervoudige kwetsbaarheid van deze persoon wordt besproken, in het bijzonder, het feit dat hij slachtoffer is van foltering; zijn bijzondere procedurele noden; en de laattijdige indiening van zijn verzoek om internationale bescherming. NANSEN toont aan dat het homofoob geweld en de discriminatie waaraan hij reeds is blootgesteld en waaraan hij waarschijnlijk opnieuw zal worden blootgesteld indien hij terugkeert, daden van vervolging vormen. Tot slot documenteert dit profiel de situatie van LGBTIQ+-personen in Marokko, waar talrijke gewelddaden en discriminatie plaatsvinden, zowel in de privésfeer als in het openbaar.

Lees hier het NANSEN-profiel 2024-2: “De nood aan internationale bescherming van een Marokkaanse homoseksuele man die het slachtoffer is van homofoob geweld en hiv heeft” (alleen beschikbaar in het Frans).