+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

De determinatie van een vluchtelingenstatuut is een van de meest complexe juridische vraagstukken. Om de complexiteit van elke individuele situatie te vatten, is het noodzakelijk het recht met andere expertises te combineren. Zo is psychologische expertise vereist opdat men de impact van trauma op het geheugen kan meten, anderzijds is linguïstische expertise vereist om de impact van taalvaardigheid en interpretatie te meten. In het kader van onze dagdagelijkse activiteit, het ondersteunen van alle actoren binnen de asielprocedure, stelt NANSEN talrijke verbanden en raakvlakken tussen diverse disciplines vast. Volgens ons vereist een integere en kwalitatieve asielprocedure een interdisciplinaire aanpak van verzoeken tot internationale bescherming.

Wij zijn verheugd te kunnen rekenen op de steun van Innoviris voor de implementatie van het project “Een interdisciplinaire benadering van asiel”. Dit project streeft naar het toetsen van twee hypotheses. De eerste hypothese betreft de mogelijkheid om een interdisciplinaire aanpak van asiel te promoten bij de actoren binnen deze procedure (advocaten en instanties). De tweede hypothese betreft de mogelijkheid om actoren op het terrein van het vreemdelingenrecht dichter te brengen bij academici die onderzoek doen naar gedwongen migratie.

Concreet zullen we tot juni 2025 activiteiten organiseren die geweid zijn aan het overbruggen van de afstand tussen verschillende expertises en tussen theorie en praktijk. Dit met als doel een positieve en directe impact op fundamentele rechten van personen met nood aan internationale bescherming te bekomen.

Sinds zijn oprichting hanteert NANSEN in al zijn activiteiten een interdisciplinaire benadering van asiel en belooft het een interdisciplinaire benadering van alle individuele asieldossiers die door NANSEN behandeld worden. Deze werkmethode wordt zo veel mogelijk beraadslaagd en wordt zo systematisch mogelijk toegepast.

Wij dragen bij aan de kennisontwikkeling met betrekking tot asiel, ver voorbij louter juridische vraagstukken. Dit met als doel verschillende disciplines en expertises met elkaar te combineren, academisch onderzoek te voeden en personen die in de praktijk staan van de nodige tools te voorzien.

NANSEN verbindt de academische wereld met personen uit de praktijk van asiel en migratie met als doel een positieve impact te hebben op de toegang tot internationale bescherming. Wij faciliteren daarom ook het delen van informatie en contacten. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.

Contactpersoon voor dit project: Hania OUHNAOUI, houhnaoui@nansenrefugee.be,  +32487846540