+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Indien u denkt dat u slachtoffer van foltering bent, of wanneer u iemand begeleidt die potentieel slachtoffer van foltering is, contacteer dan

  • Alice Sinon en NANSEN voor individuele juridische begeleiding tijdens de asielprocedure of voor vragen gelieerd aan administratieve detentie
  • CONSTATS  voor een medisch en psychisch onderzoek en het eventueel opstellen van een omstandig medisch-forensisch rapport (overeenkomstig de richtlijnen van het Istanbul Protocol)
  • ULYSSE SSM en SOLENTRA voor een psychologische of psychiatrische begeleiding gespecialiseerd in traumabegeleiding
  • GAMS voor specifieke begeleiding in geval van vrouwelijke genitale verminking en ander geweld begaan t.a.v. vrouwen
  • IRCT voor ondersteuning en toegang tot revalidatiediensten

Om meer te weten over het verbod van foltering in het internationaal recht

Nuttige bronnen

NANSEN informeert, ondersteunt en begeleidt slachtoffers van foltering in de asielprocedure.

NANSEN stelt vast dat een belangrijk aantal verzoekers om internationale bescherming slachtoffer werden van foltering in hun land van herkomst of tijdens hun vlucht naar België. 

NANSEN biedt gespecialiseerde ondersteuning aan slachtoffers van foltering omdat zij omwille van hun bijzonder kwetsbaar profiel specifieke moeilijkheden kunnen ondervinden bij het aantonen van hun nood aan internationale bescherming.

Er is geen unieke definitie van foltering in het internationaal recht. De meeste actoren zijn het erover eens dat volgende vier elementen aanwezig zijn als er gesproken wordt over foltering: 

  • De daad is opzettelijk of gepland 
  • De daad veroorzaakt ernstige pijn of leed, zowel lichamelijk als geestelijk.
  • De dader vertegenwoordigt een overheidsinstantie, of handelt met de (uitdrukkelijke of impliciete) instemming van die instantie
  • De daad wordt gepleegd met een specifiek doel: het verkrijgen van informatie, het afdwingen van een bekentenis, het terroriseren, het bestraffen, het schenden van integriteit.

Lees hier onze volledig analyse, om beter te begrijpen hoe we te werk gaan.

 

ADVOCAAT

Om NANSEN in staat te stellen effectief in te grijpen in de situatie van uw klant, is het essentieel om de volgende documenten te downloaden en in te vullen.

ASIELZOEKER

Om ons in staat te stellen effectief in te grijpen in uw situatie, is het essentieel om twee documenten te downloaden en in te vullen. In geval van moeilijkheden, vraag uw advocaat of maatschappelijk werker om hulp.

Mandaat (PDF)

NANSEN

Waarom ‘NANSEN’?

Fridtjof Nansen was de eerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Volkenbond. Zijn enorme toewijding aan vluchtelingen werd bekroond door de Nobelprijs voor de Vrede in 1922. Vandaag draagt ons expertisecentrum zijn naam.

NANSEN vzw werd in 2017 opgericht door een groep advocaten en academici met ervaring op het gebied van vluchtelingen-, mensen- en migratierecht. Ons doel is kwaliteitsvolle rechtsbijstand ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor alle personen die internationale bescherming nodig hebben. Zo dragen we bij tot de effectieve bescherming van hun fundamentele rechten. Om dit te bereiken, combineren we juridisch-technische expertise met een interdisciplinaire benadering van asiel.