+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Bekeringen liggen regelmatig aan de basis van verzoeken om internationale bescherming. Het onderzoek naar de geloofwaardigheid van een bekering is complex. Tijdens de intervisie zullen twee sprekers hun kennis en ervaringen delen met betrekking tot verzoeken om internationale bescherming omwille van geloof, in het bijzonder Iraanse dossiers waarin bekering een rol speelt. Tijdens de eerste presentatie zal door Dr. Femke Vogelaar het huidige toetsingskader worden uiteengezet voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van een bekering en nuttige argumenten die kunnen worden gebruikt om een beoordeling eventueel te kunnen weerleggen. Tijdens de tweede presentatie zal Dr. Lena Rose in gaan op de spanning die er bestaat tussen wat wordt gezien en geaccepteerd als Christelijk door verzoekers om internationale bescherming, asielinstanties en de kerk.

Bekijk het programma

Inschrijvingen zijn afgesloten. Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, volg onze Nieuwsbrief