+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Kwaliteitsstandaarden van COI in het geval van LGBTIQ+ Jordanië

In dit NANSEN-profiel wordt ingegaan op de kwaliteitsstandaarden van de Country of Origin Information (COI) die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) hanteert om de vrees voor vervolging van een gay man uit Jordanië vanwege zijn seksuele geaardheid als ongegrond te beschouwen.

read more

Volgend verzoek, machtsovername Taliban, Afghaanse man

Dit NANSEN profiel is geschreven naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waarbij het Taliban regime een grondige impact heeft op alle aspecten van de samenleving. NANSEN analyseert hier de nood aan internationale bescherming in volgende verzoeken van Afghaanse onderdanen na de machtsovername door de Taliban.

read more

Onze publicaties op categorieën