+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Juridische bijstand in detentie: verkennende bevindingen 2018

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op. De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met...

Kwetsbaarheid in detentie: verkennende bevindingen

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op.De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met...

NANSEN Note 2019/1 – Beschermingsnood Palestijnen Gaza

Deze nota werd geschreven naar aanleiding van het gewijzigde beleid van het CGVA ten aanzien van Palestijnse vluchtelingen van Gaza die onder UNRWA-mandaat vallen. NANSEN analyseert in deze nota het specifiek beschermingskader van het artikel 1D Vluchtelingenverdrag...

Advies aan het Federaal Parlement inzake staatloosheid

Maart 2019 Eerder dit jaar werd NANSEN lid van hetEuropean Network on Statelessness(ENS).Een wetsvoorstel inzake het verblijfsrecht van staatlozen in België is nu in behandeling bij het federale Parlement. NANSEN en de ENS diende een gezamenlijk advies in om het werk...