+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Intervisie 21 december – gender en asielprocedure

Een “gendersensitieve” verzoekprocedure om internationale bescherming : wat houdt het in? Op de intervisie van 21 december zullen Lore Roels en Liselot Casteleyn zullen stereotypen rond seksueel en gendergerelateerd geweld (SGG) evenals rond seksuele geaardheid en...

Risico in geval van terugkeer : case studies – Intervisie 17/11

Feitenvaststelling en beoordeling van bewijs De intervisie zal focussen op feitenvaststelling en beoordeling van bewijs bij het onderzoek naar de risico’s bij terugkeer. Aan de hand van een aantal casestudies over Gaza, Afghanistan en Iran zal worden ingegaan op...

Onverwijderbaren – Intervisie op 21/10

Welke bescherming voor onverwijderbaren? Een aantal personen zonder verblijfsvergunning op Belgisch grondgebied kan om diverse redenen van tijdelijke of duurzame aard niet terugkeren naar hun land van herkomst of gewone verblijfplaats. Het doel van deze intervisie,...