+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Update Gaza – april tot augustus 2019

ADDENDUM NANSEN NOTE 2019/1: SITUATIE IN DE GAZASTROOK TUSSEN APRIL EN AUGUSTUS 2019  Deze nota werd geschreven ter aanvulling en ter update van de NANSEN Note – 2019/01 Palestijnse vluchtelingen in Gaza – Toepassing artikel 1D Vluchtelingenverdrag. De bedoeling van...

Juridische bijstand in detentie: verkennende bevindingen 2018

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op. De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met...

Kwetsbaarheid in detentie: verkennende bevindingen

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op.De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met...

NANSEN Note 2019/1 – Beschermingsnood Palestijnen Gaza

Deze nota werd geschreven naar aanleiding van het gewijzigde beleid van het CGVA ten aanzien van Palestijnse vluchtelingen van Gaza die onder UNRWA-mandaat vallen. NANSEN analyseert in deze nota het specifiek beschermingskader van het artikel 1D Vluchtelingenverdrag...