+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Kwetsbaarheid in detentie: verkennende bevindingen

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op.De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met...

NANSEN Note 2019/1 – Beschermingsnood Palestijnen Gaza

Deze nota werd geschreven naar aanleiding van het gewijzigde beleid van het CGVA ten aanzien van Palestijnse vluchtelingen van Gaza die onder UNRWA-mandaat vallen. NANSEN analyseert in deze nota het specifiek beschermingskader van het artikel 1D Vluchtelingenverdrag...

Advies aan het Federaal Parlement inzake staatloosheid

Maart 2019 Eerder dit jaar werd NANSEN lid van hetEuropean Network on Statelessness(ENS).Een wetsvoorstel inzake het verblijfsrecht van staatlozen in België is nu in behandeling bij het federale Parlement. NANSEN en de ENS diende een gezamenlijk advies in om het werk...

NANSEN wordt lid van het European Network on Statelessness

Februari 2019 NANSEN wordt lid van het European Network on Statelessness (ENS)! In 2019 ontwikkelt NANSEN een klein aantal gerichte activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen van de ENS: het voorkomen en verminderen van staatloosheid en het beschermen van...