+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In de afgelopen vijf jaar zijn wij geconfronteerd met situaties die een aantal beperkingen van het nationale systeem van internationale bescherming aan het licht brengen. Wij bieden steun aan verzoekers om internationale bescherming zelf en aan advocaten. Jaarlijks komen wij ook zo’n 15 à 20 keer formeel tussen in de verzoekprocedure om internationale bescherming door middel van adviezen aan de Belgische asielautoriteiten.

Daarom worden de linken tussen kwetsbaarheid, geloofwaardigheid en de asielprocedure centraal gesteld in het eerste deel van deze conferentie.  In dit deel worden verschillende specialisten, met deskundigheid in het gebied van het recht maar ook daarbuiten, uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het debat.

Het tweede deel van het colloquium is gewijd aan de tenuitvoerlegging van het wettelijk en bestuursrechtelijk kader rond bijzondere procedurele noden, de bewijslast en -middelen evenals de beoordeling van de geloofwaardigheid.

Praktische informatie:

Het colloquium vindt plaats op vrijdag 30 september 2022 van 8.45 tot 17.30 uur, in Brussel (in de Koninklijke Bibliotheek KBR).

Tarief : 120€ (advocaten) – 75€ (advocaat-stagiairs, verenigingen, academisch personeel…) – 20€ (studenten en doctoraatsstudenten)

Een lunch is voorzien, evenals simultane vertaling van en naar FR/EN/NL. De aanvraag voor erkenning van vormingspunten is in behandeling bij de OVB.

De inschrijvingskosten mogen geen belemmering vormen voor uw deelname, gelieve ons dus te contacteren indien dit voor u toch het geval zou zijn.

Programma van het colloquium “Internationale bescherming en kwetsbaarheden