+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In deze nota bespreekt NANSEN het gebruik van beleidsrichtlijnen van UNHCR en het Europees Asielagentschap (EUAA) bij de beoordeling van individuele verzoeken om internationale bescherming in het algemeen en, in het bijzonder, bij de beoordeling van Afghaanse dossiers. De note beschrijft de doelstellingen van de richtlijnen, hoe de richtlijnen tot stand komen, hun inhoud en juridische status.

Met betrekking tot de meest recente beleidsrichtlijnen voor Afghanistan, wordt er geconcludeerd dat meer gewicht moet worden toegekend aan de UNHCR Guidance note van februari 2022. Er wordt bovendien geconcludeerd dat de bewijslast van het CGVS bijzonder hoog is indien het van het advies van UNHCR wil afwijken en negatieve beslissingen wilt nemen in Afghaanse dossiers.

In deze NANSEN Note wordt geconcludeerd dat de COI Focus van mei 2022 die door het CGVS wordt gebruikt op zichzelf niet echt voldoende is voor een beoordeling in individuele dossiers en dat het CGVS bijkomende nauwkeurige en actuele informatie zal moeten gebruiken om tot een zorgvuldige beslissing te kunnen komen.

Lees de volledige NANSEN Note 2022/01 UNHCR Guidelines en EUAA Beleidsrichtlijnen