+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN bespreekt hier het rapport over de situatie van Palestijnen in Israël dat in februari 2022 door Amnesty International werd gepubliceerd. NANSEN onderzoekt de vluchtelingrechtelijke gevolgen van Amnesty’s bevindingen dat er door Israël een Apartheidssysteem wordt gevoerd. De Note gaat in op de bewijswaarde van het rapport van Amnesty International en beoordeelt op basis van de vaststellingen van Amnesty International het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging voor Palestijnen verzoekers om internationale bescherming uit Gaza.

NANSEN concludeert dat de discriminatoire behandeling van de Palestijnse bevolking in Gaza door de Israëlische Staat dermate ernstig en langdurig is dat er sprake is van vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Om die reden zouden Palestijnse verzoekers om internationale bescherming moeten worden erkend als vluchteling zodra zij kunnen aantonen dat zij uit Gaza afkomstig zijn.

Bovendien concludeert NANSEN, ten overvloede, dat het CGVS bij de beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus voor Palestijnse verzoekers om internationale bescherming momenteel onvoldoende rekening houdt met kwetsbaarheid van de Palestijnse bevolking in Gaza als gevolg van de precaire humanitaire omstandigheden in Gaza, de juridische status van Palestijnen en de ernstige ingeperkte bewegingsvrijheid die hen belet elk soort geweld te ontsnappen.

Lees de NANSEN Note hier