+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In deze Note analyseert NANSEN het onderzoek van het CGVS naar de nood aan bescherming van personen die Afghanistan ontvluchten als ook de risico’s bij terugkeer naar Afghanistan.

Deel I van de Note focust op het onderzoek in Afghaanse dossiers. Hier komen aan bod : de beperkte invulling die door het CGVS wordt gegeven aan de samenwerkingsplicht, het recht om gehoord te worden het gebruik van beschikbare middelen om relevant bewijs te verzamelen, inclusief waar nodig ter ondersteuning van het verzoek om internationale bescherming. In het bijzonder steunt het onderzoek naar en beoordeling van de nood aan bescherming van Afghaanse verzoekers niet zichtbaar op nauwkeurige en actuele informatie uit verschillende bronnen.

Deel II van de Note focust op de risico’s bij terugkeer naar Afghanistan. De risicogroepen die door UNHCR en het Europees Asielagentschap zijn geïdentificeerd zouden volledig in aanmerking komen. Er bestaan zwaarwegende redenen om aan te nemen dat de strikte interpretatie van de Islamitische waarden en normen door de taliban een risico vormt voor personen die geen recente ervaring hebben met het leven onder de taliban. Er bestaan volgens NANSEN ook zwaarwegende redenen om aan te nemen dat er een reëel risico bestaat op ernstige schade als gevolg van de precaire humanitaire situatie.

Lees hier de NANSEN Note 2022/03 Afghanistan: Een analyse van het beschermingsbeleid en risico’s bij terugkeer