+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN stelt hier haar bevindingen voor over de positie van vrouwen die internationale bescherming nodig hebben: de behoeften van slachtoffers van foltering, gendergeweld, bendegeweld en eerwraak komen aan bod.

Het VN-comité dat toeziet op de uitvoering van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen zal België immers van 10 tot 14 oktober 2022 onderzoeken. Sommige vragen worden prioritair behandeld. De bijdragen van de Belgische civiele samenleving ter ondersteuning van de werkzaamheden van de onafhankelijke deskundigen zijn beschikbaar op de Website van de 83de sessie.

Lees hier de NANSEN Shadow Report on the implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Belgium (8th periodic report).