+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN WERFT AAN EEN JURIST·E  INTERNATIONALE BESCHERMING

80% – Contract onbepaalde duur  

Met onze activiteiten dragen wij bij aan de versterking van de internationale bescherming in België. Wilt u mee doen aan de uitbouw van een onafhankelijk expertisecentrum inzake internationale bescherming en heeft u interesse in interdisciplinariteit? We zijn op zoek naar een ervaren, tweetalige jurist om ons team te versterken, beschikbaar deeltijds (4/5de) vanaf oktober 2023.

Bekijk hier de volledige vacature

Kern taken

 • thematische kwesties in verband met asielrecht volgen en analyseren (opstellen, opleiding, presentaties)
 • individuele tweedelijnsbijstand verlenen inzake internationale bescherming en staatloosheid, en bijdragen aan de ontwikkeling van strategische geschillenbeslechting op deze basis,
 • bezoeken brengen in gesloten centra (planning in overleg te bepalen), mensen ontmoeten die internationale bescherming nodig hebben en hen bijstaan;
 • bijdragen aan de ontwikkeling van een interdisciplinaire benadering van asiel
 • actief deelnemen aan vergaderingen met partners, teamvergaderingen en de goede werking van de vereniging in haar geheel.

Uw profiel in a nutshell

 • u hebt een masterdiploma rechten of gelijkwaardig door ervaring
 • u hebt tussen drie en vijf jaar beroepservaring op het gebied van vreemdelingenrecht of internationale bescherming en mensenrechten
 • u hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, zeer goed gesproken en geschreven Frans, zeer goed gesproken Engels

Ons aanbod

 • Een deeltijds arbeidscontract (80%) van onbepaalde duur;
 • Een loon als jurist, boven de barema’s van PC 335, rekening houdend met uw relevante ervaring;
 • Bovenal een uitdagende job met en voor mensen, enthousiaste collega’s, en een stimulerende werkomgeving

Procedure

Stuur een motivatiebrief (1 recto A4 max) en uw Curriculum Vitae aan Julie Lejeune tegen 27 augustus 2023 (middernacht). Al uw vragen zijn welkom op hetzelfde adres! NANSEN leeft de beginselen van gelijke kansen en non-discriminatie na. Deze worden gerespecteerd tijdens alle fasen van de aanwervingsprocedure. In geval van handicap, leerstoornis of ziekte kan u ons laten weten welke aanpassingen van de procedure u kunnen helpen. Let wel op : de sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 september 2023, in de mate van de mogelijke persoonlijk, in Brussel.