+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Hier vindt u een analyse van het gewicht dat toegekend wordt aan medisch-forensische rapporten opgesteld door Constats vzw voor het vaststellen van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in het licht van de relevante EHRM-rechtspraak.

Lees hier de Addendum over de rechtspraak (2021) van de RvV (in het Frans)

Lees ook