+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Wij zijn met steeds meer die het scherp stellen: opvang weigeren aan vrouwen en mannen die internationale bescherming verzoeken houdt een ernstige schending vanhun menselijke waardigheid in. Er wordt hen ernstig geweld aangedaan. Het brengt hun daadwerkelijke toegang tot asiel in gevaar. Het is een teken van institutionele verwaarlozing.

Wij blijven ervan overtuigd dat de Belgische Staat over de middelen kan beschikken om deze situatie anders aan te pakken. Ook zoeken we steeds talrijker hoe we samen de Belgische autoriteiten de weg terug in kunnen doen slaan van hun internationale verplichtingen.

Elf verenigingen spreken zich hier uit