+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Jaarlijks verlof en beste wensen

Wij wensen u een sereen en helder nieuwjaar! Onze kantoren zijn vanaf 25 december gesloten. We komen volledig verfrist terug op 4 januari!

Wereldvluchtelingendag : bijdragen tot actie

Bij NANSEN zijn we trots om bij te dragen aan actie voor een effectief internationaal beschermingssysteem dat moet toegankelijk blijven voor iedereen die het nodig heeft… zelfs in een context waar tolerantie voor schendingen van de mensenrechten van...

Naar een Migratiewetboek? Bijdrage

“De Vreemdelingenwet is sinds 1980 niet minder dan 109 keer gewijzigd. En van deze 109 wijzigingen zijn er 40 in de afgelopen 6 jaar aangebracht.” De huidige regering heeft daarom een commissie ingesteld (samenstelling hier) om de leesbaarheid van de Vreemdelingenwet...

NANSEN wordt lid van het European Network on Statelessness

Februari 2019 NANSEN wordt lid van het European Network on Statelessness (ENS)! In 2019 ontwikkelt NANSEN een klein aantal gerichte activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen van de ENS: het voorkomen en verminderen van staatloosheid en het beschermen van...