+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

“De Vreemdelingenwet is sinds 1980 niet minder dan 109 keer gewijzigd. En van deze 109 wijzigingen zijn er 40 in de afgelopen 6 jaar aangebracht.” De huidige regering heeft daarom een commissie ingesteld (samenstelling hier) om de leesbaarheid van de Vreemdelingenwet te verbeteren, de rechtszekerheid te bewaren en discrepanties in de tekst te voorkomen. In 2021 werd een brede raadpleging van het maatschappelijk middenveld georganiseerd, waaraan ook NANSEN deelnam.

De bijdrage van NANSEN is gebaseerd op de volgende drie dimensies van onze structurele werkzaamheden:

  • de analyse van de doeltreffendheid van de toegang tot internationale bescherming,
  • monitoring van detentie van verzoekers om internationale bescherming,
  • individuele juridische bijstand aan verzoekers om internationale bescherming, (met inbegrip van staatlozen).

In al zijn activiteiten besteedt NANSEN bijzondere aandacht aan mensen in kwetsbare situaties, waaronder slachtoffers van foltering. Zes vraagstukken worden hier geanalyseerd:

  1. Voor een nieuwe statuut van ‘staatlozen’ in de wet (alleen beschikbaar in het Frans)
  2. Voor een nieuwe statuut van ‘onverwijderbaren’ in de wet (alleen beschikbaar in het Frans)
  3. Tegen het systematisch vasthouden van verzoekers om internationale bescherming aan de grens (alleen beschikbaar in het Nederlands maar zie ook hier)
  4. Voordeel van de twijfel en geloofwaardigheidsbeoordeling (alleen beschikbaar in het Nederlands maar zie ook hier)
  5. Kwetsbaarheid en bijzondere procedurele noden (alleen beschikbaar in het Nederlands maar zie ook hier)
  6. Country of Origin Information, (alleen beschikbaar in het Nederlands)