+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

26 juni, Internationale Dag ter ondersteuning van slachtoffers van foltering, #InternationalDayAgainstTorture VN-deskundigen luiden de noodklok: Covid-19 verergert het risico op mishandeling en marteling wereldwijd.

In België steunt NANSEN mannen en vrouwen die het slachtoffer zijn van martelingen in hun asielprocedure. Vanwege hun bijzonder kwetsbare situatie kunnen zij specifieke problemen ondervinden bij het aantonen van hun behoefte aan bescherming. Neem contact op!

Er is geen enkele definitie van foltering in het internationaal recht. Maar de meeste acteurs zijn het erover eens dat er gemarteld wordt als de volgende vier elementen aanwezig zijn:

De handeling is opzettelijk of gepland
De daad veroorzaakt ernstige pijn of leed, zowel lichamelijk als geestelijk.
De dader vertegenwoordigt een overheidsinstantie, of handelt met de (uitdrukkelijke of impliciete) instemming van die instantie
De daad wordt gepleegd met een specifiek doel: het verkrijgen van informatie, het laten toegeven van het slachtoffer, het terroriseren, het bestraffen, het schenden van zijn of haar integriteit.

Lees hier: Verklaring van de VN-antifolteringmechanismen