+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Hazara’s uit Afghanistan : een risicoprofiel

De Hazara’s in Afghanistan zijn het slachtoffer van ernstige systematische discriminatie. Ze vormen een etnische en religieuze minderheid. Daarnaast zijn er verschillende aanvallen tegen hen door ISIS en de Taliban omwille van hun Sjiitische overtuiging en vooruitstrevende levensstijl. Voor verwesterde Hazara’s is het risico op vervolging nog groter. Het gebrek van de Afghaanse overheid om Hazara’s te beschermen zorgt voor een risicoprofiel op vlak van internationale bescherming.

read more

Staatloosheid van Bidun uit Koeweit

De Bidun zijn een staatloze Arabische minderheid in Koeweit die door de autoriteiten in Koeweit als “illegale onderdanen” worden beschouwd. De schendingen van hun burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten zijn ernstig, opzettelijk en talrijk. De uitsluiting van hun kinderen van het schoolsysteem is discriminerend.

read more

Wij werven aan!

NANSEN werft een jurist met ervaring in internationale bescherming en mensenrechten aan, contract van bepaalde duur 50% met startdatum op 1 april 2021.

read more

NANSEN Profiel 2020-5 : Bagdad, getrouwde vrouw met kind uit buitenechtelijke relatie

Het is vaak erg moeilijk voor Iraakse vrouwen om een specifiek risico op vervolging aan te tonen. Enerzijds houden de feiten van de vervolging nauw verband met hun status in de Iraakse samenleving in het algemeen. Aan de andere kant gaat het vaak over een risico op toekomstige vervolging. Uit alle beschikbare gegevens blijkt echter dat degenen die de sociaal-culturele verboden trotseren, bij hun terugkeer naar huis worden blootgesteld aan ernstige schendingen van hun grondrechten.

read more

Onze publicaties op categorieën