+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Wij werven aan!

NANSEN werft een jurist met ervaring in internationale bescherming en mensenrechten aan, contract van bepaalde duur 50% met startdatum op 1 april 2021.

read more

NANSEN Profiel 2020-5 : Bagdad, getrouwde vrouw met kind uit buitenechtelijke relatie

Het is vaak erg moeilijk voor Iraakse vrouwen om een specifiek risico op vervolging aan te tonen. Enerzijds houden de feiten van de vervolging nauw verband met hun status in de Iraakse samenleving in het algemeen. Aan de andere kant gaat het vaak over een risico op toekomstige vervolging. Uit alle beschikbare gegevens blijkt echter dat degenen die de sociaal-culturele verboden trotseren, bij hun terugkeer naar huis worden blootgesteld aan ernstige schendingen van hun grondrechten.

read more

Kwetsbaarheden in detentie en internationale bescherming : Verslag (2019-2020)

NANSEN draagt bij tot de versterking en de volledige toepassing van beschermingsnormen voor personen die internationale bescherming vragen in gesloten centra. Hoe? Door regelmatig gesloten centra te bezoeken, door ervoor te zorgen dat er goede rechtsbijstand beschikbaar is voor gedetineerden en door verzoeken om internationale bescherming te ondersteunen. Hier stellen we onze bevindingen en analyses voor over de detentie van mensen in kwetsbare situaties.

read more

“De Gaza-arresten: beoordeling van de beschermingsnood in conflictsituaties: individualisatie, conflictanalyse en bewijslast”

De arresten van de verenigde kamers van de RvV in de Gazadossiers tonen aan dat de toepassing van mensenrechtenverdragen ertoe kan leiden dat de bescherming onder het vluchtelingenrecht ondermijnd wordt63 en een protection gap gecreëerd wordt door het opleggen van een te hoge bewijslast en het vereisen van een hoge graad van individualisatie, naar analogie met de rechtspraak van het EHRM, die hoger liggen dan bij de beoordeling van de beschermingsnood onder het Vluchtelingenverdrag.

read more

Interne vluchtalternatief in Afghanistan: Kaboul, Jalalabad?

In 2019 registreerde de UCDP meer dan 31.200 sterfgevallen in Afghanistan, oftewel 40 procent van alle sterfgevallen als gevolg van georganiseerd geweld in de wereld. In 2019 waren de Afghanen volgens het CGRA de grootste groep verzoekers om internationale bescherming in België en volgens EASO de op één na grootste in Europa. Het is ook een van de nationaliteiten met de grooste aantal positieve beschermingsbeslissingen. Maar bieden de steden Kabul en Jalalabad een redelijk intern beschermingsalternatief voor afgewezen asielzoekers?

read more

Opvang : uitsluiten is geen oplossing

“Asiel aanvragen” via het elektronische formulier dat door de autoriteiten om gezondheidsredenen wordt opgelegd, is wel degelijk “asiel aanvragen”. Het is tijd dat de Belgische staat de werking van zijn opvangnetwerk structureel onder de loep neemt, in overeenstemming met de internationale verplichtingen van België.

read more

Language variation in the asylum procedure

The impact of language variation in the asylum procedure is vastly underrated, both during the asylum interview and in the further course of the asylum procedure. As a result, important factual information might be lost, which may compromise a reliable representation and evaluation of the application. This problem arises in particular when using world languages such as English, French or Arabic. This concept paper focuses specifically on the use of English as a contact language.

read more

Onze publicaties op categorieën