+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN WERFT AAN : JURIST (m/v/x) ASIEL GRONDGEBIED

50% – Contract bepaalde duur (tot 31/12/2021)

NANSEN werft een jurist met ervaring in internationale bescherming en mensenrechten aan, met startdatum op 1 april 2021.

Onze visie en missie

Alle personen die internationale bescherming nodig hebben, moeten effectieve toegang hebben tot hun grondrechten. NANSEN ontwikkelt en stelt gespecialiseerde juridische expertise inzake internationale bescherming ter beschikking. Deze expertise wordt versterkt door een interdisciplinaire aanpak. Personen in kwetsbare situaties zoals staatlozen, slachtoffers van foltering en personen in administratieve detentie staan centraal in ons werk. In het kader van haar partnerschap met UNHCR is NANSEN op zoek naar een gedreven en ervaren jurist asiel- en vreemdelingenrecht.

Taken en verantwoordelijkheden

Bij NANSEN werkt u onder toezicht van de directrice en in nauwe samenwerking met de twee andere juristen van het team.

Uw voornaamste taken zijn:

 • zorgen voor juridische opvolging en analyse van structurele thematische kwesties in verband met asiel (met uitzondering van administratieve detentie);
 • het verlenen van kwalitatieve juridische ondersteuning aan personen die om internationale bescherming verzoeken (met uitzondering van administratieve detentie), overeenkomstig de door NANSEN vastgestelde prioriteiten;
 • in voorkomend geval gesprekken voeren met personen die internationale bescherming nodig hebben, een schriftelijke interventie voor de asielinstanties voorbereiden, het gehoor op het CGVS bijwonen;
 • het reeds gedefinieerde programma voor strategic litigation uitvoeren;
 • individuele gevallen analyseren met het oog op het identificeren van strategische geschil elementen
 • actief deelnemen aan de periodieke rapportering in het kader van lopende projecten en aan de voorbereiding van toekomstige projecten;
 • actief deelnemen aan de vergaderingen met partners, in het bijzonder de opvolging van de samenwerking van NANSEN met de Legal Clinic van de Universiteiten van Antwerpen en van Gent, aan de teamvergaderingen en aan de goede werking van de vereniging in haar geheel.

Uw profiel

 • Een masterdiploma rechten of gelijkwaardig door ervaring
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, toegelaten zijn tot de arbeidsmarkt of vrijgesteld.
 • Minimaal drie jaar beroepservaring op het gebied van vreemdelingenrecht of internationale bescherming en mensenrechten.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, zeer goed gesproken en geschreven Frans, zeer goed gesproken Engels.
 • U werkt efficiënt, zowel zelfstandig als in teamverband
 • U bent in staat om deadlines te halen en uw prioriteiten juist te stellen

Ons aanbod

 • Werkcontract van bepaalde duur, 50%, mogelijke verlenging voor 1 jaar (onder voorbehoud van beschikbaarheid van fondsen) na 31.12.2021
 • Woon-werkverkeer vergoeding
 • Gedreven collega’s, geweldige uitdagingen, een stimulerend werkomgeving

Procedure

Stuur een motivatiebrief (1 recto A4 max) en uw Curriculum Vitae aan Julie Lejeune tegen vrijdag 15 januari 2021 om 12u00 ten laatste. Al uw vragen zijn welkom op hetzelfde adres.

Op basis van de ingediende dossiers zal een shortlist worden opgesteld. De kandidaten die het best aan het gezochte profiel voldoen, zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een interview (in de tweede helft van januari 2021).

NANSEN leeft de beginselen van gelijke kansen en non-discriminatie na. Deze worden gerespecteerd tijdens alle fasen van de aanwervingsprocedure. In geval van handicap, leerstoornis of ziekte kan u ons laten weten welke aanpassingen van de procedure u kunnen helpen.

In overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens vraagt NANSEN alleen om informatie die rechtstreeks verband houdt met en noodzakelijk is voor de voorgestelde functie of voor de capaciteiten van de kandidaten om deze functie te vervullen. Deze gegevens worden alleen bewaard om het te nemen besluit te ondersteunen en te rechtvaardigen.