+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In 2019 hebben 1.523 vluchtelingen die door een andere Europese staat zijn erkend, in België een asielaanvraag ingediend, die in naam van het beginsel van wederzijds vertrouwen dat de lidstaten van de Europese Unie elkaar verschuldigd zijn, onontvankelijk is verklaard.

Volgens de cijfers van het CGVS tijdens de door de ADDE georganiseerde studiedag over “het internationale verkeer van personen die internationale bescherming genieten en over twee geselecteerde thema’s in verband met gezinshereniging”, bevonden zich tussen januari en oktober 2020 1.454 personen in deze situatie.

Om de NANSEN Note 2020-2 Erkende vluchtelingen in EU-lidstaten bij te staan, steen wij hier twee documenten die de levensomstandigheden van erkende vluchtelingen in Griekenland en in Italië aantonen.

Zie ook (maart 2021) : Beneficiaries of international protection in Greece: access to documents and to socio-economic rights