+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN stelt vast dat een aantal van de Palestijnen die in België een verzoek om internationale bescherming indienen, geboren zijn, opgegroeid zijn of lange tijd verbleven en gewerkt hebben in de Golfstaten. De beoordeling van hun nood aan internationale bescherming is complex omwille van verschillende redenen.

Daarom focust dit NANSEN Profiel op de behandeling van verzoeken om internationale bescherming door de Belgische asielinstanties van Palestijnen met lang verblijf in de Golfstaten en de interpretatie van hun nood aan internationale bescherming conform artikel 1A en artikel 1D van het Vluchtelingenverdrag.

Lees meer: NANSEN Profiel 2021-1 De beschermingsnood van Palestijnen in de Golfstaten