+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Dit profiel bundelt verschillende objectieve bronnen die aantonen dat de rechten van Afghaanse Hazara’s veelvuldig geschonden kunnen worden. Ten eerste bestaat er een algemene cultuur van geweld tegen Hazara’s omdat ze een etnische en religieuze minderheid vormen. Onder meer hun uiterlijke kenmerken, het feit dat ze geen deel uitmaken van de soennitische meerderheid en jarenlange discriminaties maken deze groep extra kwetsbaar. Ten tweede is het risico op vervolging voor Hazara’s die behoren tot een specifieke sociale groep van verwesterde Afghanen nog groter. Ten derde is er in het algemeen een systematisch gebrek aan bescherming door de Afghaanse staat. Veel Hazara’s worden door de Afghaanse overheid nog steeds benadeeld op vlak van publieke voorzieningen, toekenning van overheidsgeld, toegang tot gerechtelijke instanties en bescherming door veiligheidsdiensten.

NANSEN onderzoekt de situatie van Hazara’s in Afghanistan en hun behoefte aan internationale bescherming.

Lees hier : Hazara’s uit Afghanistan : een risicoprofiel