+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

September 2020

De NANSEN Note 2 analyseert de belangrijkste elementen van het heropstarten van immigratiedetentie van kinderen in België, vanuit een mensenrechtenperspectief. De NANSEN Note is een thematische tool die zich richt tot praktijkjuristen en advocaten die asielzoekers bijstaan. Ze kadert en analyseert juridisch een praktijk die invloed heeft op de toegang tot en het effectief genieten van internationale bescherming evenals op het recht op vrijheid en beschermingsstandaarden in detentie. Bijzonder aandacht wordt besteed aan kwetsbaarheid, detentie en effectieve toegang tot kwaliteitsvolle juridische bijstand.

NANSEN Note 2018/2 (update 2020) : Immigratiedetentie van gezinnen met minderjarige kinderen

Kwaliteitsstandaarden van COI in het geval van LGBTIQ+ Jordanië

In dit NANSEN-profiel wordt ingegaan op de kwaliteitsstandaarden van de Country of Origin Information (COI) die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) hanteert om de vrees voor vervolging van een gay man uit Jordanië vanwege zijn seksuele geaardheid als ongegrond te beschouwen.

Volgend verzoek, machtsovername Taliban, Afghaanse man

Dit NANSEN profiel is geschreven naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waarbij het Taliban regime een grondige impact heeft op alle aspecten van de samenleving. NANSEN analyseert hier de nood aan internationale bescherming in volgende verzoeken van Afghaanse onderdanen na de machtsovername door de Taliban.

Vrouwelijk genitale verminking – internationale bescherming

NANSEN analyseert de toegang tot internationale bescherming voor slachtoffers van genitale verminking van vrouwen en degenen die daarvoor vrezen. Aan de orde komen : het risico van herbesnijdenis, de blijvende nawerkingen van vrouwelijke genitale verminking, het in aanmerking nemen van medische attesten, de begrippen autonomie en onafhankelijkheid en het begrip van de culturele context van herkomst.