+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

AUGUSTUS 2018

De NANSEN Note 2 analyseert de belangrijkste elementen van het heropstarten van immigratiedetentie van kinderen in België, vanuit een mensenrechtenperspectief. De NANSEN Note is een thematische tool die zich richt tot praktijkjuristen en advocaten die asielzoekers bijstaan. Ze kadert en analyseert juridisch een praktijk die invloed heeft op de toegang tot en het effectief genieten van internationale bescherming evenals op het recht op vrijheid en beschermingsstandaarden in detentie. Bijzonder aandacht wordt besteed aan kwetsbaarheid, detentie en effectieve toegang tot kwaliteitsvolle juridische bijstand.

Note PDF – Immigratiedetentie van gezinnen met minderjarige kinderen

Vormingen en intervisies – Kalender 2020

December 2019 SAVE THE DATE De NANSEN opleidingen - intervisie voor advocaten gespecialiseerd in asielrecht vinden in 2020 georganiseerd plaats op Vrijdag 13 maart van 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 12 juni, van 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 11 september, van 10.00 tot...

Update Gaza – april tot augustus 2019

In de NANSEN Note 2019/1 werd reeds gesteld dat de socio-economische en humanitaire situatie in Gaza zo mensonwaardig is, dat de standaard voor toepassing van Artikel 3 EVRM bereikt is en dat gesproken kan worden van dwingende omstandigheden onafhankelijk van de wil van de betrokken persoon om het UNRWA-mandaatgebied te verlaten (zie NANSEN Note 2019/1, pagina 4-6). Deze analyse wordt bevestigd door recente objectieve landen-informatie die in wat volgt besproken zal worden. Meer specifiek, heeft het geweld van de maand mei nogmaals het volatiele karakter van het geweld in de Gazastrook aangetoond. Daarnaast heeft Pierre Krahenbuhl, Commissaris-Generaal van de UNRWA, op 27 augustus 2019, aangekondigd dat de UNRWA op zoek is naar 250 miljoen dollar om tot het einde van dit jaar het hoofd boven water te houden. Naast deze twee belangrijke elementen, zal in dit eerste hoofdstuk een overzicht gegeven worden van de humanitaire – en veiligheidselementen die de juridische analyse van NANSEN steunen.

Kwetsbaarheid in detentie: verkennende bevindingen

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op.De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met...

Geen detentie van gezinnen met kinderen aan de rand van vliegvelden meer

De Raad van State heeft zich zojuist uitgesproken ten gunste van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies (Avocats.be) en 15 verenigingen, waaronder NANSEN, door de opschorting te bevelen van het Koninklijk Besluit dat de detentie van kinderen in het centrum 127bis mogelijk maakte. Het is eenvoudigweg niet mogelijk om opsluiting te combineren met het hoger belang van het kind.

NANSEN Note 2019/1 – Beschermingsnood Palestijnen Gaza

NANSEN analyseert hier het nieuwe beschermingsbeleid van het CGVS in het licht van het kader van het Verdrag van Genève, de jurisprudentie van het EHRM en de humanitaire en veiligheidssituatie in de regio. Centraal in deze nota staat de behoefte aan bescherming van de Palestijnen in Gaza.