+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

September 2020

De NANSEN Note 2 analyseert de belangrijkste elementen van het heropstarten van immigratiedetentie van kinderen in België, vanuit een mensenrechtenperspectief. De NANSEN Note is een thematische tool die zich richt tot praktijkjuristen en advocaten die asielzoekers bijstaan. Ze kadert en analyseert juridisch een praktijk die invloed heeft op de toegang tot en het effectief genieten van internationale bescherming evenals op het recht op vrijheid en beschermingsstandaarden in detentie. Bijzonder aandacht wordt besteed aan kwetsbaarheid, detentie en effectieve toegang tot kwaliteitsvolle juridische bijstand.

NANSEN Note 2018/2 (update 2020) : Immigratiedetentie van gezinnen met minderjarige kinderen

Bekeringen, Iran – Intervisie op 11 mei (on line)

Een sessie om de complexiteit van de geloofwaardigheidsbeoordeling in geval van bekering te bespreken, aan de hand van Iraanse dossiers. En de gelegenheid om te hebben over wat wordt gezien en geaccepteerd als ‘Christelijk’. Met Dr. Femke Vogelaar en Dr. Lena Rose.

Opvangcrisis: een trieste verjaardag

Wij zijn met steeds meer die het scherp stellen: opvang weigeren aan vrouwen en mannen die internationale bescherming verzoeken houdt een ernstige schending vanhun menselijke waardigheid in. Er wordt hen ernstig geweld aangedaan. Het brengt hun daadwerkelijke toegang...