+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN Profiel 2020-3 – Seksueel geweld – Vrouw uit DRC (Oosten) – Risico in geval van terugkeer

Vrouwen uit het oosten van de Democratische Republiek Congo die aangifte doen van seksueel geweld ter ondersteuning van hun verzoek om internationale bescherming lopen bij terugkeer het risico te worden vervolgd. Bij het onderzoek van hun vordering moet rekening worden gehouden met hun bijzondere procedurele behoeften en moet rekening worden gehouden met het geslacht. Bovendien moet rekening worden gehouden met de gevolgen van het opgelopen trauma. Het geweld dat wordt gepleegd is een vorm van vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, althans op grond van het feit dat zij deel uitmaken van de sociale groep van vrouwen. Gezien de context waarin het geweld wordt gepleegd, met name het profiel van de daders, is een intern beschermingsalternatief niet redelijk.

read more

VN-deskundigen luiden de noodklok: Covid-19 verergert het risico op mishandeling en marteling wereldwijd

De coronaviruscrisis heeft de institutionele en procedurele tekortkomingen aan het licht gebracht die de risico op marteling en mishandeling voor talloze kinderen, vrouwen en mannen in alle regio’s van de wereld, volgens de experts. Zij waarschuwen: de COVID-19 pandemie niet mag worden gebruikt om te voorkomen dat het naleven van de universeel erkende plicht van regeringen om alle vormen van marteling uit te roeien en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

read more

Voorbij terugkeer

Alternatieven voor detentie en respect voor de mensenrechten staan centraal in het rapport "Voorbij terugkeer". Samen met de ondertekenende verenigingen van dit verslag pleiten wij voor een model dat gebaseerd is op mensenrechten en duurzaamheid. Het doel is...

read more

Betere toegang tot grondrechten voor staatlozen

Vandaag wordt de Statelessness Index voor België on line toegankelijk. Terwijl een nieuw instrument ter beschikking wordt gesteld om de steun aan staatlozen te versterken, willen we de aandacht vestigen op enkele hardnekkige uitdagingen waarmee mensen zonder nationaliteit in België worden geconfronteerd.De belangrijkste daarvan is dat personen zonder nationaliteit, zelfs wanneer de staatloosheid door een Belgische rechtbank is erkend, geen enkel verblijfsrecht krijgen. Precaire verblijf vormt een ernstige belemmering voor de toegang tot de grondrechten voor staatlozen.

read more

NANSEN Profiel 2020-1 : De nood aan internationale bescherming van Somalische vrouwen slachtoffer van genitale verminking type III.

In een eerste luik wordt vrouwelijke genitale verminking type III, haar specificiteit en de eraan verbonden gevolgen besproken binnen de Somalische context. Hierop wordt vrouwelijke genitale verminking type III gekaderd binnen het Vluchtelingenverdrag en het VN-antifolterverdrag. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de vereisten van de inhoudelijke beoordeling van asieldossiers van vrouwen met een dergelijk kwetsbaar profiel. Ten slotte wordt de relevante rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besproken.

read more

NANSEN Note 2019 – 2 : Kabul als intern beschermingsalternatief?

In deze nota onderzoekt NANSEN het concept van het Intern Beschermingsalternatief (IBA) en met name de mogelijkheid van een IBA in Kabul, Afghanistan. Eerst wordt de twee-staps-test, ontwikkeld door UNHCR, om te bepalen of er al dan niet een mogelijkheid tot IBA is, geanalyseerd. Ten tweede worden de in deze test ontwikkelde criteria toegepast op de situatie in Kabul, Afghanistan, op basis van informatie uit verschillende internationale en nationale bronnen. In de nota wordt ook de relevante jurisprudentie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) besproken.

read more

Vormingen en intervisies – Kalender 2020

December 2019 SAVE THE DATE De NANSEN opleidingen - intervisie voor advocaten gespecialiseerd in asielrecht vinden in 2020 georganiseerd plaats op Vrijdag 13 maart van 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 12 juni, van 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 11 september, van 10.00 tot...

read more

Onze publicaties op categorieën