+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Het exacte aantal staatlozen in de wereld is niet bekend, maar wordt geschat op meer dan 10 miljoen, waarvan 600.000 in Europa. Volgens het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) waren er mid-2018 in België 8.987 mensen die staatloos waren of dreigden te worden.

In België zijn nog de mechanismen voor het bepalen van de status van staatloze en het verkrijgen van het verblijfsrecht als zodanig onvolledig en niet in overeenstemming met de internationale teksten en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Noch de erkende staatlozen, noch degenen die een aanvraag hebben ingediend bij de rechtbank zijn automatisch gemachtigd om te verblijven, zelfs niet tijdelijk, met als gevolg dat velen in illegaal verblijf en in zeer precaire omstandigheden leven.

Deze praktijkgids, die met name bedoeld is voor advocaten, is een instrument om de toegang van staatlozen tot hun rechten te verbeteren. Het presenteert en geeft de sleutels voor de beoordeling van de verschillende nuttige procedures: erkenning van de status van staatlozen, toestemming om te verblijven voor erkende staatlozen, toegang tot materiële bijstand in afwachting van een beslissing en, indien nodig, vrijlating.

De Gids gaat samen met drie bijlagen, die een overzicht geven van relevante documentatie over staatloosheid, van de rechtspraak en ook een indicatieve checklist voor de identificatie van staatlozen.

Lees meer : Guide pratique sur l’apatridie (enkel in het Frans)

En ook : Belgium, Statelessness Index