+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Ondanks het absoluut verbod op foltering in internationaal recht komen foltering en slechte behandeling nog steeds in verschillende delen van de wereld voor. In de praktijk, stelt NANSEN vast dat een aantal verzoekers om internationale bescherming werd het slachtoffer van foltering of slechte behandeling in hun land van herkomst of tijdens hun reis naar Europa. Zij bevinden zich in een bijzonder kwetsbare situatie, omwille van opgelopen trauma en de gevolgen hiervan op hun lichamelijk een psychische gesteldheid.

In deze nota wordt de werkwijze van het Istanbul Protocol – het instrument voor de medisch-forensische documentatie van foltering of andere onmenselijke of vernederende behandelingen – geduid en het belang van medische attesten opgesteld overeenkomstig dit protocol om in het verleden ondergane behandelingen aan te tonen.

Lees meer : Medisch-forensische documenten in de asielprocedure