+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Wij werven aan (verlengd tot 27/08)!

NANSEN WERFT AAN EEN JURIST·E  INTERNATIONALE BESCHERMING 80% – Contract onbepaalde duur   Met onze activiteiten dragen wij bij aan de versterking van de internationale bescherming in België. Wilt u mee doen aan de uitbouw van een onafhankelijk expertisecentrum...

Wereldvluchtelingendag : bijdragen tot actie

Bij NANSEN zijn we trots om bij te dragen aan actie voor een effectief internationaal beschermingssysteem dat moet toegankelijk blijven voor iedereen die het nodig heeft… zelfs in een context waar tolerantie voor schendingen van de mensenrechten van...

Bekeringen, Iran – Intervisie op 11 mei (on line)

Bekeringen liggen regelmatig aan de basis van verzoeken om internationale bescherming. Het onderzoek naar de geloofwaardigheid van een bekering is complex. Tijdens de intervisie zullen twee sprekers hun kennis en ervaringen delen met betrekking tot verzoeken om...