+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

De grens is een bijzondere plek, ook vanuit juridisch oogpunt. De regels die daar gelden, of het nu gaat om detentie of de asielprocedure, zijn technisch en complex. Aan de hand van concrete gevallen waarmee NANSEN werd geconfronteerd tijdens haar bezoeken aan het administratief detentiecentrum ‘Caricole’, zal advocaat Tristan WIBAULT de regels inzake detentie van asielzoekers en de asielprocedure aan de grens toelichten.

 LET OP: geen inschrijvingen meer

3 punten permanente vormingen werden erkend door OVB.

Bekijk het programma