+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In asielprocedures kunnen psychomedische documenten een cruciale rol spelen bij het aantonen van de noodzaak van internationale bescherming en/of het identificeren van mogelijke kwetsbaarheidsfactoren.
In deze NANSEN Note 2023-2 richten we ons op medicolegale rapporten opgesteld volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en hun rol in de asielprocedure.

Na een korte introductie van het Protocol en het toepasselijke juridische kader, biedt NANSEN een analyse van de jurisprudentie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de afgelopen vijf jaar. Door middel van deze analyse identificeert NANSEN verschillende kernpunten en vraagstukken die worden besproken in de note en concludeert dat het Istanbul Protocol en de internationale jurisprudentie essentiële richtlijnen bieden over de rol, het gebruik en het gewicht dat moet worden toegekend aan medisch-juridische verslagen in (en zelfs buiten) de asielprocedure.

Lees de nota (enkel beschikbaar in het Frans) hier.