+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In dit nieuwe profiel maakt NANSEN een grondige analyse van de rechtspositie van Afrikaanse lesbische vrouwen in de procedure om internationale bescherming. Deze analyse toont aan dat de beginselen die als leidraad moeten dienen bij de geloofwaardigheidsbeoordeling van de seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit in de praktijk nog te vaak inconsequent worden toegepast. De complexe identiteit van deze verzoekers toont de bepalende rol aan van procedurele waarborgen in de geloofwaardigheidsbeoordeling. Op basis van uitgebreid academisch onderzoek vestigt NANSEN ook de aandacht op de stereotypen waarmee lesbische verzoeksters om internationale bescherming te vaak worden geconfronteerd.

Lees hier het NANSEN Profiel : Beoordeling van de nood aan internationale bescherming van lesbische vrouwen uit Afrika

Andere nuttige bronnen :