+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In dit NANSEN-profiel wordt ingegaan op de kwaliteitsstandaarden van de Country of Origin Information (COI) die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) hanteert om de vrees voor vervolging van een gay man uit Jordanië vanwege zijn seksuele geaardheid als ongegrond te beschouwen. Dit profiel bundelt uitgebreide analyses en bevindingen van Femke Vogelaar Ph.D., expert landeninformatie en vluchtelingenrecht, over het gebruik van COI en de motivering van het CGVS.

COI is van cruciaal belang om het asielrelaas van een verzoeker en de bewijzen die zij/hij aandraagt in de juiste context te plaatsen en te zorgen voor een compleet begrip van de relevante risico’s. Het vormt immers een essentiële basis om de nood aan internationale bescherming te beoordelen. Het is in het licht van deze analyse dat NANSEN de concrete mensenrechtelijke situatie van LGBTIQ+-personen in Jordanië toelicht op basis van recente COI. De COI die NANSEN in dit profiel naar voren brengt werpt een ander licht op de situatie van LGBTIQ+ in Jordanië die in tegenspraak is met de conclusies van het CGVS. Hiermee wordt het belang van het verzamelen van kwaliteitsvolle COI uit verschillende bronnen voor een correcte beoordeling van de beschermingsnood nogmaals bevestigd.

Lees meer hier:

Voor nadere informatie bevelen wij ook de volgende publicaties aan: