+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Dit NANSEN PROFIEL focust op de situatie van een alleenstaande Afghaanse man die gedurende meer dan vijf jaar in België verbleef en zijn nood aan internationale bescherming. Dit profiel bundelt verschillende objectieve bronnen die aantonen dat de rechten van Afghanen veelvuldig geschonden kunnen worden. Enerzijds door de verslechterde mensenrechtensituatie in Afghanistan na de overname door de Taliban, anderzijds lopen personen die reeds geruime tijd in het buitenland verblijven het risico om als ‘verwesterd’ gezien te worden.

Afghanen die beschouwd worden als ‘verwesterd’ lopen immers het risico bedreigd, gefolterd, afgeperst, ontvoerd of vermoord te worden door de Taliban, op grond van het vermoeden dat zij Westerse waarden hebben geïnternaliseerd of ‘vreemdelingen’ of spionnen zijn geworden. Uit verschillende objectieve bronnen blijkt dat de Taliban een strikte interpretatie van de sharia hanteert, alsook een strikte controle op het dagelijks leven van de Afghaanse onderdanen, zoals strenge bestraffing en executies, beperkingen van vrouwenrechten, onderwijs, gezondheidszorg, etc.

Het is in het licht van deze context dat de individuele verzoeken om internationale bescherming die in België worden ingediend, onderzocht moeten worden.

Lees meer hier :

Andere nuttige NANSEN publicaties om de situatie in Afghanistan te analyseren vinden jullie terug hier :