+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In 2020 publiceerde NANSEN een analyse van de werkwijze van het Istanbul Protocol – het instrument voor de medisch-forensische documentatie van foltering of andere onmenselijke of vernederende behandelingen – geduid en het belang van medische attesten opgesteld overeenkomstig dit protocol om in het verleden ondergane behandelingen aangetoond.

U vindt hier deze bijgewerkte nota en een addendum over de rechtspraak (2020) van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In dit Addendum vindt u een analyse van het gewicht dat toegekend wordt aan medisch-forensische rapporten opgesteld door Constats vzw voor het vaststellen van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in het licht van de relevante EHRM-rechtspraak.

Lees hier:

Voor nadere informatie bevelen wij ook de volgende publicaties aan: