+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In dit nieuwe profiel benadrukt NANSEN het belang van het recht om gehoord te worden, in het bijzonder in het licht van het Europees recht, en herinnert het aan de beginselen die als leidraad moeten dienen bij de analyse van de geloofwaardigheid van seksuele en/of gender geaardheid.

Mensen die hun land van herkomst zijn ontvlucht uit vrees voor vervolging op grond van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit (SOGI) praten daar vaak niet over wanneer zij voor het eerst internationale bescherming aanvragen. De “late” onthulling van dit asielmotief, in het kader van een volgend verzoek, wordt door de asielinstanties vaak verweten. Ze worden ook niet systematisch gehoord door het CGVS.

Lees meer hier: