+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Deze Handboek over staatloosheid, gericht naar advocaten, is een instrument om de toegang van staatlozen tot hun rechten te verbeteren. Het presenteert en geeft pistes voor de beoordeling van de verschillende procedures: erkenning van de status van staatlozen, toestemming om te verblijven voor erkende staatlozen, toegang tot materiële bijstand in afwachting van een beslissing en, indien nodig, vrijlating.

De drie annexes en het Handboek worden nu geupdated, om een overzicht te bieden van

  • relevante documentatie over staatloosheid,
  • de recentste rechtspraak en ook
  • een indicatieve checklist voor de identificatie van staatlozen.

Nuttige bronnen om verder hierop in te gaan : België, Statelessness Index en België, Fiche Pays, Belgium Country briefing