+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Recentelijk merkt NANSEN de aanwezigheid op van Eritreeërs in de gesloten centra die in toepassing van de Dublin III-verordening teruggestuurd worden naar Zwitserland. Uit COI (beschikbaar hier) blijkt dat het beschermingsbeleid van de Zwitserse autoriteiten t.a.v. Eritrese verzoekers verstrengd is. In een arrest van 20 juni 2019, nr. 222.988 schorst de RvV een overdrachtsbeslissing naar Zwitserland van een Eritreeër omdat de DVZ onvoldoende rekening gehouden heeft met deze beleidswijziging.  In een ander arrest van 20/09/2019, nr. 226.449 schorst de RvV omdat de DVZ geen rekening gehouden heeft met het element van gebrekkige toegang tot kosteloze juridische bijstand voor verzoekers in Zwitserland zoals aangehaald door de verzoeker en bevestigd in een beslissing van het UNCAT van december 2018. De toegang tot kosteloze juridische bijstand is nochtans belangrijk voor een effectieve toegang tot internationale bescherming.