+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Februari 2019

Alleenstaande, ontheemde vrouwen zonder netwerk die ook slachtoffer werden van vrouwelijke genitale verminking lopen een objectief risico op vervolging in Somalië. NANSEN wijst hierbij op rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV nr. 8259, 29 februari 2008) die stelt dat zelfs indien de individuele vervolgingsgronden niet zwaarwegend genoeg zijn, ze cumulatief kunnen leiden tot een situatie waarin het voordeel van de twijfel moet worden verleend

Note PDF – Tussenkomst NANSEN 2019/2 – enkel in het Nederlands beschikbaar