+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Op 29 september 2023 werd een wetsontwerp over het verblijf van staatlozen ingediend bij het federaal parlement.

In een gezamenlijk advies tonen het European Network on Statelessness (ENS) en NANSEN aan dat dit wetsontwerp er niet in slaagt België in overeenstemming te brengen met de internationale verplichtingen ten aanzien van staatlozen. Bovendien biedt het wetsontwerp geen oplossing voor de wettelijke lacune die het Grondwettelijk Hof in zijn arresten van 2009 en 2012 heeft vastgesteld.

NANSEN en ENS bevelen ten zeerste aan dat de voorstellen ontwikkeld in hun gezamenlijk advies worden opgenomen in de nieuwe wetgeving, om ervoor te zorgen dat staatlozen toegang hebben tot een eerlijke en doeltreffende vaststelling van staatloosheid, die leidt tot een beschermingsstatuut in overeenstemming met de internationale verplichtingen van België.

Lees het gezamenlijk advies hier

Voor meer informatie, zie ook: